logo

Stavebnice z odstínů

I. - úvodní informace
Název:
Stavebnice z odstínů
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nauka o barvách, barvy základní, podvojné, doplňkové, valéry, kontrast. [Získává základní znalosti z nauky o barvách, výrazové možnosti barev užívá k osobitému výtvarnému vyjádření. ]
  • Hledání vlastního výrazu. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba - barvy, odstíny a tvary. [Ústní opakování během výuky. Test na barvy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Výkresy, tužka, suché pastely. Přehled barev v anglickém jazyce, přílohy - barvy, tvary a test.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence.
Jednotlivé tvary nakreslí učitel na tabuli a označí anglickým názvem.
Základní barvy si nejdříve ústně zopakujeme. Nové barvy si ukážeme na obrazovce (nebo na nějakém předmětu či oblečení dětí ve třídě). Přiřadíme si k barvám nové výrazy.
Hlavní část
Hodina probíhá v českém jazyce, během práce společně opakujeme nová slovíčka, barvy nazýváme aglicky. Studenti si z tvarů, které známe z dětské dřevěné stavebnice (je dobré si ji vzít na ukázku do školy) skládají známý motiv. V našem případě šlo o kostel před školou, který často kreslíme a také je vidět z okna budovy školy. Tvary jsou také nakreslené na tabuli a označené anglicky. Vyskládanou kompozici z daných tvarů pak studenti vykreslují odstíny buď studených nebo teplých barev. Snaží se vytvořit co největší počet různých odstínů jedné barvy.
Závěr
Práce zafixujeme fixativem. Studentům rozdá učitel krátký test z probraných slov.

Tota prátce nám zabere více než jeden blok Vv. Proto přikládám více slov, které je možné rozdělit do více částí. (Např. v jedné hodině probrat tvary, v druhé pak barvy).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
váleccylinder ikona zvuk
odstín barvycolour shade ikona zvuk
studené barevné odstínycool colours ikona zvuk
teplé barevné odstínywarm colours ikona zvuk
kostel, kostelya church, churches ikona zvuk
obdélníkreclangle ikona zvuk
tvarshape ikona zvuk
krychlecube ikona zvuk
fialováviolet ikona zvuk
oranžováorange ikona zvuk
střecharoof ikona zvuk
azurovácyan ikona zvuk
čtverec, čtvercea square, squares ikona zvuk
fialovápurple ikona zvuk
jehlanpyramid ikona zvuk
kruhcircle ikona zvuk
pastelově modrápastel blue ikona zvuk
světle zelenálight green ikona zvuk
tmavě zelenádark green ikona zvuk
trojúhelníktriangle ikona zvuk
mostní obloukybridge arches ikona zvuk
bleděmodrálight blue ikona zvuk
cihlovábrick (colour) ikona zvuk
věžtower ikona zvuk
hranolprism ikona zvuk