logo

Kresba stromu v plenéru - uhel

I. - úvodní informace
Název:
Kresba stromu v plenéru - uhel
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • kresba v plenéru - zvládnutí prostorového vnímání [žák dokáže vnímat prostor a správně ho zachytit ]
  • pozorování stromu a kultivace objemového cítění [žák dokáže správně vnímat a zachytit objem stromu]
  • stínování [žák dokáže správně zachytit světlo a stín ]
Jazykové cíle a ověření:
  • opakování slovní zásoby k tématu kresba stromu [žák dokáže používat slovní zásobu k danému tématu ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad k problematice kresby v plenéru, společné pozorování a popis stromu
  • samostatná výtvarná práce
  • domácí úkol: popis obrázku stromu anglickými slovíčky
Učební pomůcky:
uhel, baličák, guma, obrázek stromu k popisu a anglická slovíčka na kartičkách

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky. Hledání vhodného stromu a světla pro kresbu v plenéru. Výklad k problematice kresby stromu v plenéru. Společné pozorování stromu a světla a popis důležitých jevů a prvků.
Známé, již probrané jevy žáci pojmenovávají již probranými anglickými slovíčky.
Hlavní část
Samostatná výtvarná práce s případnými zásahy a konzultacemi ze strany vyučujícího.
Protože kresba v plenéru probíhá v zimě, během práce proběhne hra na zahřátí, při které se také opakují anglická slovíčka:
žáci si stoupnou do kruhu, promění se ve strom - ruce dají do tvaru koruny a postupně se pohybují jako strom za určitého počasí na základě řečeného slovíčka, které mají uvést anglicky:
- slunce, - zlomený strom, smrt
- vítr, - malý storm
- silný vítr, vichřice, - sníh
- déšť, - mráz, zima
- bouřka, - růst
Závěr
Domácí úkol: žácí dostanou obrázek stromů v jednotlivých ročných obdobích a popíší je anglickými slovíčky. Popsané obrázky si vloží do portfolia.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vítra wind ikona zvuk
sluncethe Sun ikona zvuk
ledice ikona zvuk
fotosyntézaphotosynthesis ikona zvuk
východ sluncesunrise ikona zvuk
blesklightning ikona zvuk
životlife ikona zvuk
kmen stromutree trunk ikona zvuk
rozkvetlý stromtree in bloom ikona zvuk
růstgrowth ikona zvuk
Listy jsou zelené.Leaves are green.
déšťrain ikona zvuk
sníhsnow ikona zvuk
roční období: jaro, léto, podzim, zimaSeasons: spring, summer, autumn, winter ikona zvuk
Svítí slunce.The sun is shining. ikona zvuk
jarospring ikona zvuk
horkoheat ikona zvuk
období dešťůrainy season ikona zvuk
trvalý sníh a ledpermanent snow and ice ikona zvuk
listy stromutree leaves ikona zvuk
kůra (stromu)bark ikona zvuk
stromtree ikona zvuk
dešťové srážkyprecipitation / rainfall ikona zvuk
přírůstekincrease ikona zvuk
výrazně chladná zimadistinctively cold winter ikona zvuk
barevné listycolourful leaves ikona zvuk
bouře, bouřkastorm ikona zvuk
silný vítrstrong wind ikona zvuk
jehličnatý strom, jehličnaté stromyconiferous tree, coniferous trees ikona zvuk
listnatý stromdeciduous tree ikona zvuk
námrazaatmospheric icing ikona zvuk
koruna stromutreetop ikona zvuk
Hlavní funkcí listu je fotosyntéza.the main fucntion of the leaf is photosynthesis ikona zvuk
vichřicewindstorm ikona zvuk
ochladitcool ikona zvuk
Na podzim žloutnou listy.In autumn, leaves turn yellow. ikona zvuk
hromthunder ikona zvuk