logo

Pastel přes papírové šablony

I. - úvodní informace
Název:
Pastel přes papírové šablony
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • kreslení přes šablony [žák chápe princip kreslení přes šablony a dokáže ho použít]
  • vytvoření šablony [žák si umí vytvořit vlastní šablony]
  • tvorba kompozice pomocí vrstvení obrazu [žák umí vytořit obraz a prostor vrstvením ]
Jazykové cíle a ověření:
  • poskytnutí slovní zásoby k dané technice [žák dokáže stručně popsat techniku kresby přes šablonu]
  • poskytnutí slovní zásoby k popisu kompozice [žák dokáže popsat vytvořenou kompozici]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad k tématu kresba přes šablonu, popis vytvoření šablony a možností jejího užití
  • samostatná výtvarná práce - tvorba šablony a kreslení přes ni
  • popis vytvořených kompozic pomocí anaglické slovní zásoby, domácí úkol
Učební pomůcky:
papíry, řezák, nůžky, barevné pastely, obrázky vytvořených kompozic k popisu s anglickými slovíčky na kartičkách

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky. Výklad k tématu kresby přes šablonu. Popis techniky, ukázka šablon a možností jejich užití. Ukázka vrstvení jako možnosti vytvoření obrazu.
Důležité výrazy a jevy jsou překládány do angličtiny, napsány na tabuli a nahlas opakovány ( slovíčka viz. slovní zásoba )
Hlavní část
Samostatná výtvarná práce - tvorba šablon a malování přes šablony - s případnými vstupy a konzultacemi ze strany vyučujícího.
Závěr
V závěru hodiny obdrží každý žák obrázky k popisu s anglickými slovíčky na kartičkách. Popsaný obrázek si žáci vloží do portfolia a poznamenají si tam slovní zásobu uvedenou na tabuli.
Domácí úkol: žáci stručně anglicky charakterizují vytvořený obraz. Charakteristiku si vloží do portfolia

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
charakteristikacharacterisation ikona zvuk
polychromie - mnohobarevnostpolychromy ikona zvuk
známá skutečnosta well-known fact ikona zvuk
K obrázku vymyslete nějaký příběh.Make up a story which goes with the picture. ikona zvuk
šablona, šablony (malířská)a stencil, stencils ikona zvuk
nakreslit a vystřihnoutdraw and cut out ikona zvuk
kompozicecomposition ikona zvuk
řezat řezákemcut with a cutter ikona zvuk
vystřihnoutcut out ikona zvuk
nůžkyscissors ikona zvuk
pastelpastel ikona zvuk
malovat pastelempaint with a pastel ikona zvuk
vystřihnout kruhcut out a circle ikona zvuk
obraza picture, a painting ikona zvuk
obrazimage ikona zvuk poznamka
práce se šablonamiwork with templates ikona zvuk
tvarshape ikona zvuk
barevnostcolourfulness ikona zvuk
řezák na papírpaper cutter ikona zvuk
Neroztírej pastel prstem.Don't ikona zvuk
Drž pastel stejně jako pastelku.Hold the pastel as you do a crayon. ikona zvuk
skutečnostreality ikona zvuk
suché pastelydry pastels ikona zvuk
popisdescription ikona zvuk
velký obrázeka big image ikona zvuk
malý obrázeka small image ikona zvuk
pravidelný tvarregular shape ikona zvuk
nepravidelný tvarirregular shape ikona zvuk