logo

Kresba hlavy dle živého modelu

I. - úvodní informace
Název:
Kresba hlavy dle živého modelu
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
David Baránek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • portrét a proporcionalita [žák dokáže kreslit proporčně správně]
  • modelace tváře [žák dokáže zachytit podobu, světlo a stín ]
  • pozorování [žák dokáže pozorně pozorovat ]
Jazykové cíle a ověření:
  • poskytnutí slovní zásoby k danému tématu [žák dokáže použít slovní zásobu k danému tématu ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad, společné pozorování hlavy a tváře modela, samostatná práce, popis obrázků s portrétem
Učební pomůcky:
výtvarné potřeby, obrázky s portréty k popisu, anglická slovíčka na kartičkách, živý model

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, téma hodiny anglicky i česky. Anglická slovní zásoba k tématu napsaná na tabuli. Výuka probíhá česky, důležité výrazy jsou překládány do angličtiny, ukázány na tabuli a třídou nahlas opakovány.
Hlavní část
Výklad k témtu portrétu a kresby hlavy podle živého modelu. Společné pozorování tváře a hlavy živého modela, ukázka světla a stínu, proporcí, možností portrétování.
Samostatná výtvarná práce.
Závěr
V závěru hodiny každý žák dostane obrázky s portréty a popíše je pomocí slovíček na kartičkách. Popsaný obrázek si žáci vloží do portfolia.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
gestogesture ikona zvuk
postupprocedure ikona zvuk
Sedíme tiše.We are sitting quietly. ikona zvuk
postup práceinstructions ikona zvuk
modelacemodel making ikona zvuk
portréta portrait painting ikona zvuk
profilprofile ikona zvuk
výrazexpression ikona zvuk
stínováníshading ikona zvuk
tvarshape ikona zvuk
očieyes ikona zvuk
nosnose ikona zvuk
tvářecheeks ikona zvuk
čeloforehead ikona zvuk
bradachin ikona zvuk
Vysvětli svůj postup.Explain the procedure. ikona zvuk
Má dlouhé vlasy.She has long hair. ikona zvuk
Má tmavé vlasy.She has dark hair. ikona zvuk
Postupuj správně.Proceed carefully. ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk