logo

Hrazda - základní prvky a jejich hodnocení

I. - úvodní informace
Název:
Hrazda - základní prvky a jejich hodnocení
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nácvik prvků na hrazdě a zvládnutí techniky a provedení daného prvku [Žáci předvádí prvek a jsou za to ohodnoceni známkou, kterou si mohou při dalším pokusu vylepšit.]
  • Odstraňování chyb u jednotlivých prvků a jejich procvičování [Při provedení cviku upozorňuji žáky na chyby a oni se snaží v novém pokusu chybu odstranit.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit základní anglické termíny [Na konci hodiny říkám anglické názvy cviků a žáci mají za úkol ukázat správný cvik.]
  • Žáci umí na začátku hodiny pozdravit anglicky [Žáci sami na začátku hodiny na nástupu pozdravili anglicky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce
  • individuální výuka
  • názorná ukázka
Učební pomůcky:
hrazda, žíněnka, žerď, magnésium, plakátek se slovní zásobou nalepený na zdi

Popis hodiny
Úvod
Nástup - seznámení s náplní hodiny, seznámení s anglickými termíny pomocí plakátku pověšeného na zdi (žákům čtu správnou výslovnost anglických slov a přidávám k nim překlad. Rychlým dotazem zjišťuji, které slovíčko žáci neznají a neznámá slovíčka opakuji ještě dvakrát.
Rozběhání (3 kola kolem haly).
Rozcvička - zaměřená na horní část těla.
Chystání nářadí - při chystání nářadí opakuji slovní zásobu dnešní hodiny a ptám se jednotlivců, co anglický výraz znamená.
Hlavní část
Procvičování jednotlivých prvků - komíhání, vzpory a ručkování, sešin, odskok zákmihem (žáci cvičí na dvou hrazdách ve dvou skupinách).
V průběhu nácviku prvků opravuji chyby a upozorňuji, kde je potřeba udělat něco lépe.
Občas se některého z žáků zeptám na jedno anglické slovíčko. Když ho nezná, jde k plakátku se na toto slovíčko podívat - preferuji anglická slovíčka a žáci mají uvádět překlad (u těch, kteří jsou v angličtině lepší, říkám české termíny a žáci se pokouší uvádět anglickou verzi - v případě potřeby opravuji výslovnost).
Každý žák předvádí určený cvik na známky.
Na konci hodiny říkám anglické názvy cviků a žáci mají za úkol ukázat správný cvik.
Závěr
Kontrola slovní zásoby - na nástupu znovu projdeme všechna slovíčka a žáci se snaží uvést správný překlad.
Úklid - vždy uvedu, kdo půjde uklidit jakou věc (tuto věc označím anglicky (např: Honza uklidí "bar").

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
náčinísports equipment ikona zvuk
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
hrazdabar ikona zvuk
Vyskočte na žerď hrazdy.Jump on the horizontal bar. ikona zvuk
kotoul přes žerďroll forward over the bar ikona zvuk
zpevnit tělofirm up your body ikona zvuk
zpevnit sefirm up ikona zvuk
první pokusthe first attempt ikona zvuk
Rozdělte se na 2 skupiny.Split into two groups. ikona zvuk
špička chodidlatiptoe ikona zvuk
propnutá špičkastretched tiptoe ikona zvuk
průvlekloop ikona zvuk
sešinslide down ikona zvuk
komíháníswinging ikona zvuk
zákmihem seskokbackward-swing jump down ikona zvuk