logo

Pořádáme florbalový turnaj

I. - úvodní informace
Název:
Pořádáme florbalový turnaj
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Příprava na organizování florbalových turnajů na naší škole [Žáci jsou schopni zopakovat svoje úkoly a ví, kdo má co na starost při organizaci turnajů. ]
  • Prohloubení znalosti pravidel florbalu [Žáci obsluhující časomíru a stolek zapisovačů rozumí pokynům rozhodčího a reagují na ně správně.]
  • Aktivní organizování turnaje [Vybraní žáci 8. a 9. ročníků se podílí na organizaci turnaje. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se základní pořadatelskou terminologií [Kladením českých otázek vedoucích k jednoslovné odpovědi žáků v angličtině.]
  • Komunikace s rozhodčími a hlavním pořadatelem [Pořádající žáci aktivně komunikují s rozhodčími. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • vysvětlování úkolů
  • pracovní skupinky po 6 až 7 žácích
  • rozdělení úkolů a pořadatelských povinností
Učební pomůcky:
mantinely, lavičky, smetáky, papír, tužka, mikrofón a el. soustava, branka, dresy, píšťalka, míčky, florbalové hole, brankářské vybavení, plakáty s anglickými slovíčky a českými překlady.

Popis hodiny
Úvod
V jedné hodině TV jsou žáci seznámeni se základními principy turnaje, s pravidly florbalu a s gestikulací rozhodčích v průběhu zápasu. Poté jsou žáci rozděleni do organizačních skupin. V rámci organizačních skupin jsou rozděleny úkoly pro jednotlivé žáky a skupiny žáků: je stanoveno, kdo bude u stolku zapisovačů, kdo má na starosti časomíru, kdo dělá podavače míčků atd.
V průběhu tohoto seznamování s úkoly a funkcemi jsou žáci též seznámeni s anglickými termíny důležitými pro pořádání turnaje. Vždy uvedu důležité slovíčko v angličtině a poté přidám jeho překlad. Ve druhém kole říkám již jen anglické termíny a žáci se sami snaží říci správný český ekvivalent.
Hlavní část
Samotné pořádání turnaje probíhá v několika dnech a žáci se střídají v plnění jednotlivých úkolů. Žáci v průběhu turnaje připravují hřiště, pomáhají rozhodčím, mají služby u zapisovatelského stolku, dělají časoměřiče. Po skončení turnaje se celá hala uklízí, mantinely se skládají do kójí, uklízí se dresy a připravují na praní. V průběhu turnaje jsou po celé hale vyvěšeny plakátky s anglickými termíny a jejich českými překlady. V průběhu komentování pomocí mikrofonu se snaží komentátor (nejprve učitel, ale později i žáci) do českého textu vpravit a použít i anglická slovíčka, avšak vždy ve správném kontextu, a vždy jen ta, která jsou na plakátcích.
Závěr
Po skončení turnaje (trvá 6 hracích dní) si s žáky rozebereme, jak se turnaje a pořádání povedlo.
Žáci mají za úkol ukázat v hale správnou věc vzápětí poté, co ode mne uslyší anglický termín. Na závěr zopakujeme všechna slovíčka z plakátku.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
signál rozhodčíhothe referee's signal ikona zvuk
měřit časmeasure the time ikona zvuk
mantinelyboards ikona zvuk
rozhodčíreferee ikona zvuk
družstvo, družstva (sportovní, pracovní)a team, teams ikona zvuk
Všímejte si povelů a gestikulace rozhodčího.Pay attention to the referee's commands and gestures. ikona zvuk
pořadatel, pořadateléan organizer, organizers ikona zvuk
skupinagroup ikona zvuk
každý s každýmeverybody with everybody ikona zvuk
poločashalf-time ikona zvuk
10 minutten minutes ikona zvuk
stolektable ikona zvuk
donéstbring ikona zvuk
vzíttake ikona zvuk
skórescore ikona zvuk
přesilovkapower play ikona zvuk
postavitput ikona zvuk poznamka