logo

Skok do výšky

I. - úvodní informace
Název:
Skok do výšky
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozvoj techniky skoku do výšky flopem [Žáci na konci hodiny zvládají základy techniky skoku do výšky flopem. ]
  • Rozvoj dynamické síly a výbušnosti dolních končetin [Žáci opakovaně dělají výskoky při minizávodě a při tréninku. ]
  • Osvojení průběhu závodu ve skoku do výšky [V hlavní části hodiny jsou organizovány malé závody ve skoku do výšky. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se základní anglickou slovní zásobou [Žáci na konci hodiny pasivně rozumí anglickým termínům. Ověření krátkou doplňovačkou.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • názorná ukázka
  • individuální nácvik skoku do výšky
  • týmová práce
Učební pomůcky:
laťka, doskočiště, plakát s anglickou slovní zásobou a překladem do češtiny, spojovačka

Popis hodiny
Úvod
Seznámení se s náplní hodiny a s anglickými slovíčky pro tuto hodinu, která vyslovím a přidám k nim překlad. Poté si slovíčka ještě jednou říkáme a žáci sami zkouší, co si doposud zapamatovali. Slovíčka vylepím na zeď tělocvičny.
Rozběhání (3 kola v hale) a rozcvičení (důraz na svalové skupiny a klouby dolních končetin).
Příprava sportoviště - chystání doskočiště, laťky. Každý žák dostane za úkol, co má nachystat. Já chodím mezi pracujícími žáky a občas se zeptám na překlad anglického slovíčka či věty. Kdo si slovíčko osvojil, pokračuje a kdo neví, jde se podívat na plakátek, vrací se za mnou a řekne mi správný překlad.
Jmenování skupinky žáků, kteří budou pomocníky při organizaci minizávodu.
Hlavní část
Žáci skákají přes laťku v nízké výšce. Na těchto skocích si mají rozvíjet svou osobní techniku. Opravuji každý pokus, je-li potřeba, ukážu chybu na názorné ukázce. Narazím-li při této činnosti na slovíčko, které patří do dnešní hodiny, řeknu ho česky i anglicky a po několika žácích chci, aby ho po mne opakovali - nejprve se pokusí o anglickou verzi (je-li třeba, opravím), poté přidají překlad.
Minizávod organizuje zvolená skupinka žáků (vyvolávají soutěžící podle pořadí, rozhodují o uznání pokusu, zvedají laťku, zapisují výsledky).
Dojde-li k použítí slova ze slovní zásoby dnešního dne, řeknu jeho anglický ekvivalent.
Každý žák má tři pokusy na jedné výšce. Když skočí, skáče na vyšší výšce.
Závěr
Vyhlášení výsledků.
Autoevaluace pořadatelské skupinky žáků.
Na nástupu ještě jednou řeknu všechna anglická slovíčka pro dnešní den a žáci přidají rychle překlad. Poté rozdám krátkou spojovačku a žáci mají za úkol spojit dvojice, které k sobě patří (anglické slovo a jeho překlad).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výbušná sílaexplosive force ikona zvuk
rozběháníwarm up by running ikona zvuk
rozcvičeníwarm up ikona zvuk
odrazová nohathe take-off foot, the take-off leg ikona zvuk
odraz z jedné nohytake-off from one leg ikona zvuk
doskočištělanding pit ikona zvuk
Odrazte se víc do výšky.take off higher ikona zvuk
Máte tři pokusy.You have three attempts. ikona zvuk
Prodlužte si rozběh.Prolong your run-up. ikona zvuk
Zkraťte si rozběh.Shorten your run-up. ikona zvuk
nástupline up ikona zvuk
Běžte do šaten.Go to the dressing room. ikona zvuk
laťkabar ikona zvuk
prohnutá zádabent back ikona zvuk
Máš další pokus.You have another go. ikona zvuk