logo

Švihadla, přeskoky, aerobní cvičení

I. - úvodní informace
Název:
Švihadla, přeskoky, aerobní cvičení
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zdokonalení skákání přes švihadlo [Žáci na konci hodiny předvedou spravně provedené přeskoky přes švihadlo.]
  • Nácvik švihadlové abecedy [Žáci v průběhu hodiny zvládají celou abecedu.]
  • Rozvoj aerobní kondice [Žáci vydrží skákat v aerobní zóně zatížení.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s anglickými slovíčky [Žáci se seznámili na začátku hodiny s anglickými termíny a v průběhu hodiny jsou s nimi neustále v kontaktu.]
  • Osvojení anglických výrazů [Na konci hodiny reagují na anglické termíny českými ekvivalenty. Hrajeme hru na body - pro posledních 5 žáků ve hře je připravena doplňovačka.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová výuka
  • názorná ukázka
  • korekce chyb učitelem
Učební pomůcky:
švihadla, plakát s anglickými výrazy

Popis hodiny
Úvod
Nástup (seznámení s náplní hodiny a s anglickými slovíčky napsanými na plakátku, který je vyvěšen na zdi haly).
Rozběhání (3 kola v hale) - při každém průběhu kolem učitele se zeptám tří žáků na překlad anglického slovíčka, když neví, změní směr běhu směrem k plakátku, doběhne k němu a správný překlad si vyhledá.
Rozcvička (mobilizace hlavních kloubů a posílení základní svalových skupin).
Hlavní část
Švihadlová abeceda - koníček, přeskoky na jedné noze, přeskoky snožmo s meziskokem i bez, vše vpřed i vzad.
Aerobní část - 30 sekund skákání snožmo dopředu 30s pauza (to celé se opakuje 3krát), následuje protažení a strečink.
Při protahování slovně opakuju všechny anglické termíny a který žák zná překlad vykřikne ho - tímto způsobem zopakuji všechna slovíčka 3 krát.
Po protažení a strečinku se aerobní část opakuje ještě jednou. Poté opět protažení a opakování slovíček stejně jako v první sérii.
Závěr
Úklid sportoviště.
Oveření slovní zásoby jednoduchou hrou na body. Za správně uvedený překlad anglického termínu dostane žák jeden bod. Kdo má tři body, odchází do šatny. Kdo neví, jde se podívat na plakátek a zapojuje se do dalšího kola překládání. Posledních 5 žáků ve hře vyplní doplňovačku.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
10 přeskoků snožmo přes švihadlo10 jumps over the skipping rope with feet together ikona zvuk
skoky přes švihadlojumps over the skipping rope ikona zvuk
skoky snožmo vpředforward jumps with legs together ikona zvuk
skoky snožmo vzadbackward jumps with legs together ikona zvuk
skoky po jedné nozeone-legged jumps ikona zvuk
protaženístretching ikona zvuk
výdrž v této polozehold in this position ikona zvuk
Ztište se!Calm down! ikona zvuk
Posadíme se.let's sit down ikona zvuk
vpředforward ikona zvuk
vzadbackwards ikona zvuk