logo

Házená - základní dovędnosti

I. - úvodní informace
Název:
Házená - základní dovędnosti
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nácvik pohybu po hřišti s házenkářským míčem. [Žáci umí driblovat s házenkářským míčem a v pohybu jsou schopni ho hodit a chytit. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žáci si zopakují důležité pojmy z tělesné výchovy a naučí se nové z míčových her. [Žáci reagují na pokyny v AJ, používají anglické pojmy k vyjádření.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová práce, soutěživé hry
Učební pomůcky:
Míče na házenou. branky, rozlišovací dresy

Popis hodiny
Úvod
Nástup, prezence, vysvětlení cílů hodiny. Povely v AJ. S novými pojmy se žáci seznamují průběžně, je třeba je často opakovat, popřípadě vyžadovat po žácích, aby je nahlas opakovali.
Průpravná část:
Rozběhání honičkou ve trojici. Žáci se rozdělí do trojic (pokyny v AJ), ve trojici se označí čísly 1-2-3. Na pokyn hráč 1 honí hráče 2, hráč 3 se přitom snaží být co ejdále od honící se dvojice. Poté co je číslo 2 chyceno, začne honit hráče č. 3., číslo 1 se zatím vzdaluje.
Rozcvičení ve trojicích - žáci se střídají v předcvičování (žáci počítají v AJ).
Hlavní část
Povely v AJ. S novými pojmy se žáci seznamují průběžně, je třeba je často opakovat a vyžadovat po žácích, aby je nahlas opakovali.
1.Seznámení s házenkářským míčem... každá trojice (skupina) má míč, žáci si postupně zvykají na velikost míče a možnost jeho držení jednou rukou. Ve trojicích provádějí nácvik dribllinku (např. po 10 úderech se střídají, hrají školku a podobně).
2. Nácvik driblinku - člunkový běh s míčem, soutěživá hra na vyznačené dráze. Trojice (družstva) závodí v překonávání určené dráhy (slalom, překážky, povinné polohy - sed, klek, leh) pomocí driblován. Soutěž na několik kol, podle vyspělosti žáků můžeme jednotlivé způsoby zařazovat jednou nebo opakovaně. (Příklady: Dribling ke kuželu a zpět, driblink s otočkou kolem kuželu, dribling se sedem (klekem, lehem) mezi kužely, driblink pozpátku)
3.Nácvik přihrávky - ve trojicích bez pohybu - žáci si přihrávají ve trojicích (v řadách či jiných tvarech podle prostorových možností), cvičení hoď a běž ve trojici - přihrávky s přebíháním.
Hra - přihrávaná v družstvech
Závěr
Zopakování nových pojmů,
Vyklusání a závěrečné protažení. (povely v AJ)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozcvičeníwarm up ikona zvuk
vyběhnoutstart off ikona zvuk
S balónem nesmíš chodit.You mustn't walk with the ball. ikona zvuk
zahřátíwarm-up ikona zvuk
protaženístretching ikona zvuk
zástupline ikona zvuk poznamka
předcvičujícíexercise leader ikona zvuk
vynikajícíexcellent ikona zvuk
V řad nastoupit!line up ikona zvuk
hod do zeměthrow into the ground ikona zvuk
Míč se odrazí od země.the ball bounces off the ground ikona zvuk
přihrávkaa pass ikona zvuk
Běžíme. (teď)We are running. ikona zvuk
Připravit! (povel při startu)Ready! ikona zvuk
hodit a běžetthrow and run ikona zvuk
přihrátpass the ball ikona zvuk
dvě družstvatwo teams ikona zvuk
postavit se do zástupuline up ikona zvuk
oběhnout kůlrun around the pole ikona zvuk
Na konci hodiny se protáhneme.We are going to stretch at the end of the lesson. ikona zvuk
Dnes budeme trénovat házení a chytání míče.Today we are going to practice throwing and catching the ball. ikona zvuk
driblovatdribble ikona zvuk
První (druhý, třetí) pokus.The first (the second, the third) attempt. ikona zvuk
házenáhandball ikona zvuk