logo

Házená - hra

I. - úvodní informace
Název:
Házená - hra
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlení pravidel házené [Žáci hrají podle pravidel a jsou si vědomi přestupků - na ukázkách demonstrují některá pravidla.]
  • Dostat žáky do déletrvající pohybové aktivity formou hry [Žáci dosáhli vyšší tepové frekvence.]
  • Domlouvání kolektivní strategie a dělba rolí [Žáci si mezi sebou rozdělovali jednotlivé herní role a domlouvali se na strategii jejich týmu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojení slovní zásoby [Opakování slovní zásoby v průběhu střídání. Na konci hodiny říkám anglické termíny a žáci je překládají do češtiny. ]
  • Rozumění anglickým slovíčkům [V průběhu hry řeknu anglický termín a určení žáci odpovídají českým ekvivalentem. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová výuka
  • týmová práce
Učební pomůcky:
míč, píšťalka, list s anglickými termíny a s českými ekvivalenty, branky, hřiště

Popis hodiny
Úvod
Nástup se seznámením s anglickými slovíčky (vyvěšení plakátku na zeď haly) a stručným opakováním základních pravidel házené.
Rozběhání a zahřátí těla (po úvodním rozklusání - 3 kolečka v hale - krátká hra na honěnou), rozcvička
Příprava hřiště a rozdělení do družstev s opakováním anglických termínů (řeknu anglický termín a určení žáci odpovídají českým ekvivalentem).
Hlavní část
Házená - hrajeme házenou.
Hraje se 6+1 a po 4 minutách se střídají žáci na střídačce. Žákům, kteří právě odpočívají, říkám anglická slovíčka. Kdo nezná český překlad, jde se podívat na vyvěšený plakát, vrací se ke mě a řekne správný překlad.
Po 4 minutách opět střídání.
Závěr
Opakování pravidel házené: žáci mají demonstrovat porušení 3 základních pravidel na ukázkách, které sami předvedou.
Opakování slovíček před tabulkou. Říkám anglické termíny a žáci je překládají do češtiny formou jednoduché hry. Kdo má tři správné překlady, odchází do šatny. Ti žáci, kteří zůstanou a překlad neví, se jdou podívat na plakát a zkouší správný překlad znovu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pravidla hryrules of the game ikona zvuk
chytání míčkucatch the ball ikona zvuk poznamka
přešlap, přešlapya foot-fault, foot-faults ikona zvuk poznamka
hřištěplaying field ikona zvuk
přihrátpass the ball ikona zvuk
přihrávkaa pass ikona zvuk
soupeř, protihráčopposing player ikona zvuk
Přidej!Speed up! ikona zvuk
polefield ikona zvuk
driblovatdribble ikona zvuk
Dejte pozor na přešlap.Take care not to overstep. ikona zvuk
házenáhandball ikona zvuk