logo

Basketbal - přihrávky

I. - úvodní informace
Název:
Basketbal - přihrávky
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Markéta Nováková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zvládnout správnou techniku basketbalových přihrávek [Žáci předvádějí svoji techniku hodu míče.]
  • Seznámit žáky s různými typy přihrávek. [Žáci v hlavní části hodiny využívají všechny typy přihrávek.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se slovní zásobou týkající se basketbalu [Žáci mají stále na očích plakát se slovní zásobou a na vyzvání uvádějí překlad anglických výrazů. Na závěr hodiny opakovací hra Na body..]
  • Opakování slovíček z minulých hodin [Žáci při uvádění překladů používají i některé termíny z minulé hodiny. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • ukázka
  • nácvik ve dvojicích, ve čtveřicích
  • hra družstev
Učební pomůcky:
kužely, basketbalové míče, plakát se slovní zásobou pro dnešní hodinu včetně několika slovíček z dřívější hodiny.

Popis hodiny
Úvod
Vyvěšení plakátku se slovní zásobou tohoto lesson planu (chodba před šatnami, kde žáci čekají na hodiny TV, v šatnách a v hale, kde probíhá výuka). Plakátek obsahuje několik termínů z minulých hodin (chytit, hodit, basketbal, přihrávka) - jejich opakování se děje zároveň se výrazy novými.
Nástup (sdělení náplně hodiny, seznámení s anglickou slovní zásobou pro tuto hodinu - dvakrát přečte učitel slovní zásobu včetně českých překladů z plakátku; při třetím čtení již zapojuje žáky do uvádění překladů; při čtvrtém čtení zakryje učitel sloupec s českými překlady a žáci překládají samostatně bez nápovědy).
Úvodní hry na zahřátí - honičky.
Rozcvička (při rozcvičce učitel říká anglické termíny a žáci reagují pokusem o překlad formou kdo ví, odpoví; učitel opravuje chyby v překladech - často se však žáci opravují navzájem).
Hlavní část
Nácvik ve dvojicích - různé typy přihrávek (je-li nutno uvést termín ze slovní zásoby tohoto lesson planu, použije ho učitel rovnou v angličtině).
Cvičení typu "hoď a běž" ve čtveřicích.
Při vysvětlování cvičení a opravě chyb, kterých se žáci dopouštějí, učitel používá anglické termíny u slov ze slovní zásoby. Např.: učitel chce říci "Chytejte oběma rukama." - místo toho řekne "Catch with both hands." a následně kontroluje pochopení mezi žáky. Není-li si jistý porozuměním, uvede český termín sám nebo se někoho zeptá, co právě řekl.
Hra "přihrávaná".
Závěr
Strečink, hodnocení hodiny.
Opakování anglických termínů formou hry Na body - učitel uvádí anglické termíny a žáci po přihlášení uvádějí překlad; kdo řekne správný překlad, má bod; kdo má tři body, odchází do šatny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
basketbalový míčbasketball ball ikona zvuk
přihrávka o zempass on the ground ikona zvuk
Vytvořte si dvojice.Get into pairs. ikona zvuk
basketbal, košíkovábasketball ikona zvuk
dvojice naproti soběpair opposite each other ikona zvuk
Jeden z dvojice míč jen hází.One person in the pair only throws the ball. ikona zvuk
přihrávkaa pass ikona zvuk
dvojicepair ikona zvuk
běžet vedle seberun next to each other ikona zvuk
hodit a běžetthrow and run ikona zvuk
chytit oběma rukamacatch with both hands ikona zvuk