logo

Přehazovaná - nahrávka - útok

I. - úvodní informace
Název:
Přehazovaná - nahrávka - útok
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Markéta Nováková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky systém nahrávka-smeč [Žáci při hře 2 družstev získávají body prováděním útoku po správné nahrávce.]
  • Opakování pravidel přehazované [Žáci hrají podle pravidel.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se reagovat na anglické povely překladem - opakování slovní zásoby [Ověření během nácviku, při hře a na konci hodiny - žáci odpovídají překladem na učitelem uvedené anglické termíny.]
  • Pozdrav na začátku hodiny v angličtině [Žáci pozdravili anglicky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • vysvětlení, názorná ukázka.
  • nácvik ve skupinách.
  • hra
Učební pomůcky:
volejbalové míče
volejbalová síť

Popis hodiny
Úvod
Nástup, sdělení náplně hodiny. Seznámení se slovní zásobou (učitel dvakrát řekne anglické termíny k tématu přehazovaná a přidá k nim české překlady; při třetím a čtvrtém opakování zapojuje učitel žáky do překladu uváděných anglických termínů - řekne anglický termín a vyvolá žáka, který se pokusí o překlad).
Rozhýbání - vybíjená všichni proti všem, vybitý hráč udělá 5 dřepů a řekne jeden překlad anglického termínu či věty, který mu učitel zadá a pokračuje ve hře.
Rozcvička s volejbalovými míči. Používání anglických slovíček učitelem, vždy když to dovoluje kontext; určení žáci sdělují překlad pro ověření pochopení.
Hlavní část
Vysvětlení systému nahrávka - útočný úder (smeč).
Názorná ukázka (se zkušenými žáky).
Nácvik ve 2 skupinách - každá na jedné straně volejbalového hřiště.
Nahrávač stojí u sítě, ostatní v zástupu, postupně nabíhají k síti a provádějí útočný úder.
Učitel opravuje a používá anglické povely - řekne anglický termín a přidá překlad.
V tomto lesson planu je součástí slovní zásoby několik větných spojení - vždy když je učitel použije a chce znát překlad, preferuje porozumění větě žákem nikoli doslovný a přesný převod do češtiny).
Hra přehazovaná s aplikací útočné herní kombinace "nahrávka-útok".
V průběhu hry učitel vykřikne anglický termín a žáci sami reagují překladem formou kdo ví, odpoví.
Závěr
Úklid hřiště, zhodnocení hodiny.
Opakování anglických slovíček - formou hry na body (kdo řekne správný překlad, dostane bod; kdo má dva body odchází do šatny; kdo řekne nesprávný překlad má další pokusy k získání dvou bodů a odchodu do šatny).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přehazovanácatch ikona zvuk
smečsmash ikona zvuk
Na můj povel celá řada smečuje!The whole row should smash the ball when I say. ikona zvuk
přešlap, přešlapya foot-fault, foot-faults ikona zvuk poznamka
vybíjenádodgeball ikona zvuk
Pozor!Attention! ikona zvuk
Míč musí (nemusí) přeletět přes síť.The ball must (does not have to) go over the net. ikona zvuk
Dnes budeme nacvičovat...Today we are going to practise... ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
Nahraj mi.pass me the ball ikona zvuk poznamka
smečařspiker ikona zvuk poznamka
Při podání nesmíš přešlápnout čáru.You mustn't overstep the line while serving. ikona zvuk
Vyskoč na síť.Jump on the net. ikona zvuk
Vyskoč na smeč výš.Jump higher to smash the ball. ikona zvuk