logo

Nácvik správného držení těla

I. - úvodní informace
Název:
Nácvik správného držení těla
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nacvičování správného držení těla [Žáci na konci hodiny předvedou spravný postoj a správné držení těla.]
  • Posílení a protažení svalů s tendencí ke zkrácení a k oslabení [Žáci v hodině posilují a protahují dané svaly.]
  • Seznámení se svalovými skupinami s tendencí k oslabení a ke zkrácení [Žáci na konci hodiny uvedou, které svaly ochabují a které se zkracují.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s anglickým gymnastickým názvoslovím procvičovaných prvků [Žáci na konci hodiny reagují na mnou uváděné anglické termíny ukázáním na danou část těla popř. cvik]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce
  • předcvičování a názorná ukázka
  • individuální práce
Učební pomůcky:
podložka

Popis hodiny
Úvod
Nástup - zahájení hodiny anglickým pozdravem a povelem "nástup", seznámení s náplní hodiny a nutností správného držení těla; seznámení se s angl. termíny (v angličtině nejprve uvedu dané termíny a poté k nim přidávám český překlad, opakuji dvakrát).
Rozcvička - zahřátí svalů drobnou běhací hrou, protažení a rozhýbání důležitých kloubních spojení.
Příprava cvičebního prostoru (instalace cvičebních podložek).
Hlavní část
Nácvik spr. držení těla - postupně si spolu projdeme základní segmenty lidské postavy (postavení hlavy, ramen, hrudníku, pánve, nohou a chodidel) a ukážeme si jejich správnou polohu.
Cviky pro posílení fázických svalových skupin (svaly s tendecí k oslabení)
Cviky pro protážení posturálních svalů (svaly s tendencí ke zkrácení).
V průběhu hl. části říkám všechna důležitá slova anglicky bez českých ekvivalentů. V případě neporozumění pouze ukazuji na danou část těla.
Závěr
Třikrát se žáci sami postaví do správného postoje respektujícího základní principy spr. držení těla.
Po vyslovení angl. termínu ukáží na správnou část těla a sami zkusí angl. slovíčko opakovat.
Úklid náčiní.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
podsadit pánevtuck the pelvis ikona zvuk
hýžděbuttocks ikona zvuk
břichostomach ikona zvuk
převalit se na břichoroll over on your stomach ikona zvuk
svalmuscle ikona zvuk
páteřspine ikona zvuk
Posilujeme. (teď)We are building our bodies. ikona zvuk
správný postojcorrect posture ikona zvuk
Důležité je...It is important to ... ikona zvuk
hlava, hlavya head, heads ikona zvuk
stehnothigh ikona zvuk
krkneck ikona zvuk
ramenashoulders ikona zvuk
hrudníkchest ikona zvuk
pánevpelvis ikona zvuk
nohaleg ikona zvuk