logo

Házení a chytání míče, hry s míčem

I. - úvodní informace
Název:
Házení a chytání míče, hry s míčem
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky manipulaci s míčem. [Žák zvládá jednoduché hry s míčem. Rozvíjí si motoriku, pozornost a postřeh.]
  • Naučit žáky házet a chytat míč. [Žák umí hodit a chytit míč.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy vztahujícími se k manipulaci s míčem. [Žáci rozumí anglickým slovíčkům a správně na ně reagují.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Hry s míčem ve skupině, ve dvojici, v kruhu, míčové hry
  • Názorné ukázky, jak správně házet, chytat míč.
Učební pomůcky:
Míče

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, nástup, seznámení s náplní hodiny, rozběhání, zahřátí, rozcvička.
Hlavní část
Žáci si nejdříve procvičují manipulaci s míčem jednotlivě - žáci si předávají míč z jedné ruce do druhé, kolem těla, za zády, v předklonu kolem noh, míč vyhazují do výšky a chytají ho, to provádí ve stoje, v leže. Žáci dle instrukcí tvoří dvojice, kruh a v těchto útvarech si hází a chytají míče - házení dolním obloukem, horním obloukem, obouruč, jednoruč, házení s otočkou, jeden z dvojice hodí, druhý před chycením míče tleskne, udělá domluvený pohyb, cvik, výskok. Současné vyhazování dvou míčů ve dvojici tak, aby se míče ve vzduchu srazily nebo naopak nesrazily.
Během míčových her učitel dává žákům pokyny v angličtině. Žáci na ně správně reagují, rozumějí jim.
Hra se jmény - žáci stojí ve skupině, jeden žák vyhodí míč do výšky a zároveň řekne jméno některého spolužáka, ten ho musí chytit a hned vyhodit se jménem dalšího spolužáka.
Závěr
Nástup, hodnocení hodiny, splnění cílů, rozchod do šatny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Neuhýbejte před míčem!do not avoid the ball ikona zvuk
chytání míčkucatch the ball ikona zvuk poznamka
Kutálejte míček po zemi.Roll the ball on the ground. ikona zvuk
míč chycený ze vzduchua ball caught in the air ikona zvuk
Aspoň se toho míče dotkni.At least touch the ball. ikona zvuk
Lehneme si.let's lie down ikona zvuk
Jeden z dvojice míč jen hází.One person in the pair only throws the ball. ikona zvuk
běh s míčem u nohyrunning with the ball at your foot ikona zvuk
přihrávkaa pass ikona zvuk
jednoduchá míčová hrasimple ball game ikona zvuk
Sedni si.Sit down ikona zvuk
Chytejte míč oběma rukama.Catch the ball with both hands. ikona zvuk
chytatcatch ikona zvuk
Dnes budeme trénovat házení a chytání míče.Today we are going to practice throwing and catching the ball. ikona zvuk