logo

Hrazda - komíhání, vzpory, sešin

I. - úvodní informace
Název:
Hrazda - komíhání, vzpory, sešin
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nácvik základních cviků na hrazdě [Žáci provádí sami nebo s dopomocí zákl. cviky na hrazdě.]
  • Seznámení se s cvičebním nářadím - hrazda [Slovně ověřím, zda žáci znají jednotlivé části hrazdy.]
  • Samostatná příprava cvičební plochy - žáci se musí naučit připravovat hrazdu. [Žáci sami samostatně a správně připraví druhé skupině cvičební prostor hrazdy. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se slovíčky používanými při cvičení na hrazdě [Na konci hodiny se žáků ptám na anglická slovíčka, kdo neví, běží se podívat na zeď s plakátkem, vrací se a řekne mi překlad. ]
  • Žáci se učí pojmenovat zákl. cviky a přiřadit k nim anglické názvy [Poté, co zazní angl. slovo, určený žák ukáže daný cvik. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • vysvětlování úkolů
  • cvičební skupinky po 8 až 10 žácích
  • názorná ukázka
Učební pomůcky:
hrazda, žíněnka, žerď, magnézium, plakátek s anglickou slovní zásobou

Popis hodiny
Úvod
Nástup - zahájení hodiny, seznámení s náplní a s agnlickými slovíčky k tématu.
Rozcvička - zahřátí svalů drobnou běhací hrou, protažení základních svalových skupin a rozhýbání důležitých kloubních spojení.
Příprava cvičebního prostoru (instalace dvou hrazd a nošení žíněnek). V průběhu přípravy říkám anglické termíny a opakuji k nim české ekvivalenty, tak aby je žáci slyšeli.
Hlavní část
Cvičení na hrazdě - žáci se učí základní cviky (každý cvik pojmenuji anglicky):
1. komíhání - žáci se střídají a zkouší se na hrazdě "houpat", poté komíhat a bezpečně seskočit. Po seskoku z hrazdy se každého zeptám na jedno slovíčko, kdo neví, odbíhá ke zdi k plakátku a zpět ke mě a říká mi překlad.
2. Vzpory - současně cvičí druhá skupinka cviky ve vzporech (udržení ve vzporu, ručkování po hrazdě, střídavé odlehčování pravé a levé ruky). Po docvičení se každého zeptám na jedno slovíčko, kdo neví, odbíhá ke zdi k plakátku a zpět ke mě a říká mi překlad.
3. Sešin - žákům předvedu sešin a žáci sami (s případnou dopomocí) daný cvik zkouší udělat (průběžně opravuji chyby zvláště s důrazem na spr. provedení a zapojení břišních svalů v konečné fázi cviku).
Závěr
Opakování slovíček - žáci mají za úkol zereagovat na slovíčko tak, že předvedou daný cvik nebo ukáží na předmět. Kdo neví, běží se podívat na zeď s plakátkem, vrací se a řekne překlad.
Úklid nářadí - při úklidu individuálně ověřuji pasivní znalost slovní zásoby.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
hrazdabar ikona zvuk
Vyskočte na žerď hrazdy.Jump on the horizontal bar. ikona zvuk
kotoul přes žerďroll forward over the bar ikona zvuk
rozhoupat sestart swinging ikona zvuk
Připravte nářadí.Get the sports equipment ready. ikona zvuk
první pokusthe first attempt ikona zvuk
postavit se do zástupuline up ikona zvuk
třetí pokusthird attempt ikona zvuk
První (druhý, třetí) pokus.The first (the second, the third) attempt. ikona zvuk
sešinslide down ikona zvuk
komíháníswinging ikona zvuk
houpat serock ikona zvuk
unožení na úroveň žerdistraddling sideward at the level of the bar ikona zvuk