logo

Obecné pojmy, zásady bezpečnosti

I. - úvodní informace
Název:
Obecné pojmy, zásady bezpečnosti
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky obecné a často se opakující pojmy v TV. [Žák chápe běžné pojmy a správně na ně reaguje.]
  • Poučit žáky o zásadách bezpečného chování v TV. [Žák zná zásady bezpečného chování v TV a chová se podle nich. Neohrožuje svoje zdraví a zdraví spolužáků.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy k obecným pojmům. [Žáci rozumí anglickým slovíčkům a správně na ně reagují.]
  • Naučit žáky aktivně používat tyto obecné pojmy v AJ. [Žáci sami aktivně používají anglická slovíčka.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, rozcvička, běh, chůze
  • Učitel vysvětluje a upozorňuje na možná rizika spojená s hodinou tělesné výchovy.
  • Opakování nových informací.
Učební pomůcky:
lístečky s výrazy

Popis hodiny
Úvod
Žáci se převléknou na hodinu, následuje nástup, seznámení s hodinou.
Hlavní část
Hodina je zaměřena na poučení o bezpečném chování v hodinách tělesné výchovy. Nejdříve učitel poučí žáky, a poté jim klade otázky. Během výkladu mluví vybranými anglickými slovíčky. Na závěr tohoto tématu je možné použít lístečky s anglickými a českými výrazy. Žáci je k sobě přiřadí, tím se seznámi i s psanou podobou.
Po výkladu následuje zahřátí, rozcvička, pohybové hry zaměřené na běh a chůzi.
Závěr
Nástup, opakování nových informací, učitel opět mluví i anglicky a žáci mu česky odpovídají.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
atletický stadionathletic stadium ikona zvuk
prevenceprevention ikona zvuk
zahřátíwarm-up ikona zvuk
Máme tělocvik.We have PE. ikona zvuk
Pojďte, jdeme.Come on, let's go. ikona zvuk
Máme rozcvičku.We are having a warm up. ikona zvuk poznamka
běhrunning ikona zvuk
poučení o bezpečnosti v hodinách TVPE lessons safety instructions ikona zvuk
poučení o bezpečnosti a chováníinstruction on safety and behaviour ikona zvuk
vzpřímená chůzeupright walk ikona zvuk
Běžíme. (teď)We are running. ikona zvuk
Běžíme rychle. (teď)We are running fast. ikona zvuk
poučení o bezpečnostisafety instruction(s) ikona zvuk
chůze vzadwalking backwards ikona zvuk
Poběžíme ve skupině.We are going to run in a group. ikona zvuk