logo

Štafety – soutěže družstev

I. - úvodní informace
Název:
Štafety – soutěže družstev
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Provádění neznámých pohybových úkolů a jejich zvládnutí [Žák po absolvování všech štafet přišel do styku s mnoha neznámými pohybovými úkoly a byl nucen na ně reagovat.]
  • Navození soutěžní atmosféry ve třídě [Rozhovor s několika žáky po hodině ukázal, že soutěžení pro ně bylo příjemným zpestřením hodin TV.]
  • Prožitek sounáležitosti k týmu a prožitek, že protihráč není nepřítel [Žáci se povzbuzovali i mezi sebou navzájem. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se se zákl. anglickou slovní zásobou [Na konci hodiny vyplnili žáci malou doplňovačku. ]
  • Komunikace v týmu [Pozoroval jsem při štafetách žáky, jak mezi s sebou komunikují, jak si radí apod.]
  • Komunikace mezi žáky bez vulgárních výrazů [Žáci komunikovali bez vulgárních výrazů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová práce
  • výklad a komentář pohybových úkolů
  • názorná ukázka
Učební pomůcky:
basketbalový míč, švihadlo, basketové koše, florbalová hůl a míček, papír, tužka

Popis hodiny
Úvod
Nástup (seznámení s náplní hodiny, seznámení s anglickými slovíčky pomocí plakátku se slovíčky a jeho vylepení po zdech haly)
Rozcvička a krátké rozběhání (3 kola v hale - v průběhu opakuji všechny anglické termíny pro dnešní hodinu).
Příprava sportoviště a pomůcek.
Rozdělení do týmů.
Hlavní část
Žáci absolvují jednotlivé štafetové běhy.
Za pořadí ve štafetách dostávají týmy body, které se na konci soutěží sečtou.
Při výkladu pohybového úkolu (štafety) nahrazuji ověřovaný termín anglickým ekvivalentem a kontroluji porozumění.
1. běh s míčem
2. běh ke kuželu a odtam hod míče zpět k družstvu
3. hod na koš, dokud koš nepadne
4. přeskoky přes švihadlo v kombinaci s během kolem kuželu (koníček) a zpět sprint
5. florbalový slalom
6. nosítka vytvořená dvěma žáky, třetí se nechá nést (běh kolem kužele)
7. kopnutí míče k protější zdi a následné donesení míče zpět k týmu po dotknutí míče zdi
Závěr
Vyhodnocení štafet a vyhlášení výsledků.
Žáci dostanou papírky s jednoduchou doplňovačkou a vyplní je.
Úklid hřiště.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
startovní čárastarting line ikona zvuk
Doběhnete co nejrychleji do cíle.Run to the finish as fast as you can. ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
běhrunning ikona zvuk
Přineste kužely.Bring the clubs. ikona zvuk
družstvo, družstva (sportovní, pracovní)a team, teams ikona zvuk
spočítat bodycount the points ikona zvuk
začátekstart ikona zvuk
konecfinish ikona zvuk
skákat přes švihadlojump over the skipping rope ikona zvuk