logo

Přehazovaná – pravidla, základy

I. - úvodní informace
Název:
Přehazovaná – pravidla, základy
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Osvojení hry přehazovaná [Žáci si zkouší jednotlivé herní kombinace a plní dílčí pohybové úkoly, které na ně přehazovaná klade.]
  • Seznámení s pravidly [Žáci na vyzvání řeší, která herní činnost je či není v rozporu s pravidly.]
  • Nácvik základním herních situací [Žáci zkouší přihrávku, přehození přes síť a správné zamíření na soupeřovo pole.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s anglickou terminologií používanou při hře přehazovaná [Na konci dvouhodinového bloku ústně zkouším osvojení daných angl. termínů formou vyvolávání anglických hesel, na což žáci reagují zvoláním českého ekvivalentu.]
  • Žáci se učí komunikovat se spoluhráči. [Žáci se spolu při hře domlouvají a pokřikují na sebe taktické pokyny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad zakladních pravidel
  • modelové situace na hřišti, které ukazují základní herní principy přehazované
  • názorná ukázka
Učební pomůcky:
volejbalová síť, volejbalové kůly, 10 volejbalových míčů, tabulka s hřištěm pro výklad pravidel, píšťalka, plakátky s anglickými termíny

Popis hodiny
Úvod
Nástup (seznámení s plánem hodiny).
Rozcvičení a zahřátí těla (po úvodním rozklusání - 3 kolečka v hale - krátká hra na honěnou), rozcvička.
Seznámení s anglickými slovíčky pravidel přehazované (na plakátku ukazuji anglická slovíčka a říkám k nim české ekvivalenty), poté plakátek vylepím na zeď haly. Na zeď vylepím i plakátek s frázemi a jednoduchými větami, které anglicky přečtu a poté připojím výklad, co daná věta znamená.
Příprava hřiště s výkladem významu jednotlivých čar.
Hlavní část
Výklad pravidel a základních pojmů přehazované (žáci nejprve poslouchají pravidla, u výkladu sdělím vždy důležitý termín nejprve česky a poté anglicky).
Žáci stojí na hřišti a společně procházíme jednotlivá pravidla a ukazujeme modelové situace.
Poté zkoušíme tři cvičení:
První cvičení: rychlé přihrávky na vlastní polovině, na pokyn rychlé přehození míče na polovinu soupeře.
Druhé cvičení: podání z čáry pro podání - přijímající družstvo se snaží míč chytit.
Třetí cvičení: učitel hází balóny přes síť a žáci se snaží míč chytit.
V průběhu cvičení postupně vyzývám jednotlivé žáky, aby odběhli k plakátku s frázemi a větami a přečetli jednu frázi či větu podle vlastního výběru, ostatní žáci se snaží vysvětlit co daná věta znamená (jde o smysl věty ne o doslovný překlad), žák se vrací zpět do cvičení.
Závěr
Opakování anglických termínů (jedná-li se o název věci - žáci musí k dané věci doběhnout a dotkout se jí, jde-li o frázi či větu, žáci řeknou její význam.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přehazovanácatch ikona zvuk
podáníserve ikona zvuk
Trénujte podání míče!practice service of the ball ikona zvuk
rozhodčíreferee ikona zvuk
volejbalová síťa volleyball net ikona zvuk
hřištěplaying field ikona zvuk
Míč musí (nemusí) přeletět přes síť.The ball must (does not have to) go over the net. ikona zvuk
dovnitřin ikona zvuk
venout ikona zvuk
Balón musí přeletět přes síť a musí spadnout do hřiště.The ball has to fly over the net and fall into the playing area. ikona zvuk
Když uděláte chybu, podání má soupeř.When you make a mistake, your opponent serves next. ikona zvuk
Podání musí jít přes síť, ne do ní.The served ball must go over the net, not into it. ikona zvuk