logo

Školní olympiáda

I. - úvodní informace
Název:
Školní olympiáda
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Aktivní pohyb v době školní výuky. [Žáci se v době olympiády a přípravy na ni pohybují, cvičí a trénují - vizuální ověření.]
  • Soutěžení mezi jednotlivými třídami. [Pořadí jednotlivých tříd v olympiádě.]
  • Seznámení se s olympijskou myšlenkou a heslem. [Žáci sami vysvětlí základy olympijské myšlenky a couberteinovského hesla. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Souběžné používání základní anglických výrazů s českými v průběhu olympijského dne. [Žáci při různých hlášeních a povelech slyšeli anglické výrazy a jejich překlad.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová výuka v hale a na sportovištích
  • výuka emocionálním prožitkem
  • sebeorganizace
Učební pomůcky:
florbalová hůl, branka, míček, šplhací tyč, kladina, koberec, plný míč 3 kg, stopky, kužele, hrazda, lavička, mikrofón, plakáty a anglickými výrazy

Popis hodiny
Úvod
Žáci jsou v hodinách TV obeznámeni s olympijskou myšlenkou, s olympijským heslem Couberteinovým: "Není důležité výhrát, ale zúčastnit se" a pravidly školní olympiády. V průběhu 4 hodin TV si mají vyzkoušet jednotlivé disciplíny olympijského programu školní olympiády a vybrat ze svých tříd reprezentanty. Ti, kteří na olympiádě nesportují, se zapojují do přípravy a fandění (výroba plakátů, tabulek s označením tříd a pod.)
Hlavní část
Školní olympidáda probíhá jeden den a to 4 vyučovací hodiny. Každá ze tříd obejde 4 stanoviště (malá tělocvična - silový trojboj; gymnastický sál - gymnastika; sportovní hala - florbal a fotbal) a na každém soupeří s ostatními třídami v ročníku. V hale a v gymnastickém sále je moderátor, který v průběhu komentování používá anglické termíny a v zápětí říká jejich české ekvivalenty. Anglické výrazy, jež se používají velmi často nebo jsou zakotveny v českém prostředí, již český ekvivalent nenásleduje. Každá třída dostává za pořadí v jednotlivých sportovních disciplínách body, které se potom sčítají v rámci celkového pořadí. Všude v hale a gymnastickém sále jsou na zdech vyvěšeny plakáty s anglickými slovíčky vybranými ze slovní zásobě této přípravy.
Závěr
V 5. vyučovácí hodině se celá škola (2. stupeň) sejde v hale školy a probíhá ceremoniál vyhlašování výsledků. Moderátor v průběhu komentování používá anglické termíny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
soutěžcompetition ikona zvuk
kladinabeam ikona zvuk
turnajtournament ikona zvuk
olympijské hryOlympic Games ikona zvuk
letní olympijské hrySummer Olympic Games ikona zvuk
zimní olympijské hryWinter Olympic Games ikona zvuk
olympijská myšlenkaThe Olympic idea ikona zvuk
olympijská vlajkaOlympic flag ikona zvuk
čtyřleté olympijské obdobíthe four-year Olympic period ikona zvuk
olympijské disciplínyOlympic disciplines ikona zvuk
olympijský vítězOlympic winner ikona zvuk
olympijské medaileOlympic medals ikona zvuk
dějiště olympijských herOlympic Games site ikona zvuk
pořadatel, pořadateléan organizer, organizers ikona zvuk
nejlepší výkonthe best performance ikona zvuk
Zlatou medaili získává...The winner of the gold medal is ... ikona zvuk
stříbrná medailethe silver medal ikona zvuk
bronzová medailethe bronze medal ikona zvuk