logo

Míčové hry

I. - úvodní informace
Název:
Míčové hry
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci si hrají hru, kterou si sami zvolí [Žáci hráli házenou a přehazovanou.]
  • Uvolnění a psychická relaxace []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakování anglických termínů z oblasti míčových her [Na konci hodiny žáci hrají hru na body, vyplňovali spojovačku.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • týmový duch
  • opakování slovní zásoby
Učební pomůcky:
míč na házenou, volejbalový míč, plakátek s anglickými slovíčky a spojovačka

Popis hodiny
Úvod
Vyvěšení plakátku se slovní zásobou (chodba před šatnami, šatny, zeď haly).
Nástup (seznámení s cílem hodiny a anglickou slovní zásobou - přečtu a zároveň ukazuji na tabulce anglické termíny a k nim patřící překlad). Při třetím čtení již žáci sami zkouší uvést překlad. Když slovní zásobu čtu počtvrté, zakryji české termíny a žáci překládají samostatně.
Rozcvičení - zahřátí a protažení svalstva a kloubní mobilizace. Při rozcvičce průběžně opakuji anglické termíny a žáci odpovídají stylem: kdo ví, odpoví.
Rozběhání - 4 kolečka v hale. Postupně, jak žáci dobíhají, se každého zeptám na jeden anglický termín a žák mi řekne správný překlad. Když ho nezná, jde se podívat na tabulku se slovíčky pro dnešní den.
Volby dané míčové hry, kterou si žáci chtějí v poslední hodině Tv zahrát. Vyhrála házená a přehazovaná.
Hlavní část
Žáci hrají házenou a přehazovanou.
V průběhu hry, vykřiknu anglický termín a žák, který je nejblíže u mne řekne překlad.
Takto opakujeme po celou část hodiny (ptám se tolikrát, aby každé slovo dnešní zásoby zaznělo 4x.
Závěr
Úklid hřiště a nářadí.
Žáci dostanou spojovačku a vyplní ji. Poté ji s každým žákem projdu a opravíme chyby.
Následuje hra na body: říkám v rychlém sledu anglické termíny a žáci odpovídají, kdo řekne správný překlad první dostane bod. Kdo má dva body, odchází do šatny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přehazovanácatch ikona zvuk
přihrát míčpass the ball ikona zvuk
brankář, brankářia goalkeeper, goalkeepers ikona zvuk
odpočívathave a rest ikona zvuk
Zavři dveře od šaten.Close the dressing room door. ikona zvuk
hráčplayer ikona zvuk
síťnet ikona zvuk
V řad nastoupit!line up ikona zvuk
Zahrajeme si hru.We will play a game. ikona zvuk
krokysteps ikona zvuk
Rozdělte se na dvě skupiny.Divide yourselves into two groups. ikona zvuk
driblinkdribbling ikona zvuk
házenáhandball ikona zvuk