logo

Závěr klasifikace

I. - úvodní informace
Název:
Závěr klasifikace
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Klasifikace za 2. pololetí [Ohodnotil jsem žáky a seznámil je s výslednou známkou v TV.]
  • Diskuse nad hodinami TV [Žáci diskutovali o hodinách TV, náplni, plánu atd. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Opakovat slovní zásobu k tématu závěr klasifikace [Žáci vyplňují spojovačku.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • diskuse
  • opakování slovní zásoby
Učební pomůcky:
plakát se slovní zásobou, spojovačka, žákovská knížka

Popis hodiny
Úvod
Vyvěšení plakátku se slovní zásobou (chodba před šatnami, kde žáci čekají na TV, v šatnách a na zeď haly).
Nástup (seznámení s cílem hodiny, prezentace anglické slovní zásoby pro tuto hodinu - v této hodině se slovní zásoba bude již jen procvičovat, protože se všemi slovíčky se žáci v průběhu roku již setkali; stojíme před plakátkem a učitel jednou přečte anglické termíny a k nim překlady, podruhé již sami žáci zkouší uvádět překlady, při třetím čtení anglických termínů, je plakát zakryt a žáci uvádí překlady).
Rozběhání a rozcvičení (při rozcvičce vykřiknu anglický termín a dotázaní žáci reagují překladem, kdo nezná správný překlad, tomu pomohou spolužáci).
Hlavní část
S jednotlivými žáky postupně probírám jejich výkony v TV (v atletice, při míčových hrách, v gymnastice a také zhodnotíme silové, rychlostní, vytrvalecké a obratnostní dovednosti). Posléze sděluji známku, kterou dostanou na vysvědčení z TV.
Společně diskutujeme nad tím, co se v hodinách povedlo, co by bylo dobré změnit či zlepšit.
Diskutujeme i o výsledcích zavádění výuky s prvky metody CLIL.
V průběhu diskusí a hlavně při sdělování klasifikace uvádím dané termíny v angličtině a žáci se pokouší o překlad. Např.: "Míčové hry - ball games - ti moc nešli." nebo "Při "gymnastic" jsi byla výborná." Pochopení kontroluji pohledem (žák chápe, co mu sděluji; vždy, když skončím s jedním žákem, zeptám se ho ještě na jeden anglický termín zvlášť a chci po něm překlad. Když ho nezná, jde se podívat na plakátek a vrací se za mnou s opravou svého překladu.
Závěr
Žáci na závěr hodiny vyplňují spojovačku, kde mají za úkol spojit anglický termín s jeho překladem do češtiny. Poté s každým žákem projdu jeho spojovačku a opravíme si případné chyby.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rychlostspeed ikona zvuk
vytrvaloststamina ikona zvuk
sílastrength ikona zvuk poznamka
výsledná známkafinal grade ikona zvuk
lehká atletikalight athletics ikona zvuk
obratnostagility ikona zvuk
gymnastikagymnastics ikona zvuk
míčové hryball games ikona zvuk
sebehodnoceníself-assessment ikona zvuk
hodnoceníassessment ikona zvuk
Nevykřikuj!Don't shout out! ikona zvuk
Máš slovo.Your turn. ikona zvuk
dotazníkquestionnaire ikona zvuk