logo

Vrh koulí

I. - úvodní informace
Název:
Vrh koulí
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit studenty vrhu koulí, změřit výkony studentů [Studenti ovládají vrh koulí, jejich výkony jsou zapsány do tabulek, porovnány a ohodnoceny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit nové pojmy, zopakovat stávající slovní zásobu [Studenti reagují na pokyny v angličtině, používají anglické výrazy k vyjádření.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, individuální výuka, fyzická cvičení
Učební pomůcky:
Koule 3 kg, pásmo

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do třídní knihy v AJ,kontrola cvičebních úborů a obuvi pro pohyb na venkovním hřišti v AJ
Rozběhání, rozcvičení se zaměřením na horní končetiny a orientaci v prostoru
Hlavní část
Nácvik správného pohybu bez koule hromadně v řadě, proveení otočky, opravy individuálních chyb
Rozcvičení s koulí ve skupinách (podle počtu koulí), správné postavení nohou, paží, umístění koule. Opravy technických chyb.
Měřené vrhy - po skupinách, ostatní skupiny buď trénují nebo se věnují jiným činnostem.

Výklad a pokyny v češtině, vyučující používá i anglické pojmy, studenti je opakují aby si je zapamatovali a naučili se výslovnost. Dále reagují na pokyny v angličtině.
Závěr
Míčová hra, protažení, uvolnění svalů
Zopakování nových výrazů v AJ

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výbušná sílaexplosive force ikona zvuk
rozběháníwarm up by running ikona zvuk
rozcvičeníwarm up ikona zvuk
švihové pohyby paží a nohouarmswings and legswings ikona zvuk
Máte tři pokusy.You have three attempts. ikona zvuk
kroužit trupemrotate the/your trunk ikona zvuk
napnuté pažestretched arms ikona zvuk
Dneska jdeme ven.We are going outside today. ikona zvuk
vrh koulíshot put ikona zvuk
kouleballs ikona zvuk
hřištěplaying field ikona zvuk
čára, čárya line, lines ikona zvuk
postavit se na čárustand on the line ikona zvuk
pásmotape measure ikona zvuk
postojposture ikona zvuk
polohaposition ikona zvuk
několikrát po soběseveral times after each other ikona zvuk
pozorně se dívatlook carefully ikona zvuk
pokusit se identifikovat chybytry to identify the mistakes ikona zvuk
míčové hryball games ikona zvuk
pokrčit kolenabend your knees ikona zvuk
Pohyb vychází z podřepu.the movement comes out from the squat ikona zvuk
hodthrow ikona zvuk
Přejděte na druhé stanoviště.Move to the second post. ikona zvuk