logo

Atletika - dlouhé běhy

I. - úvodní informace
Název:
Atletika - dlouhé běhy
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zvýšení kondice žáků [Žáci běháním delších běhů v aerobní zóně zátěže zvyšovali svoji kondici. ]
  • Hodnocení výkonů [Žáci byli hodnoceni podle výkonů. ]
  • Emoční prožitek z dlouhého běhu [Žáci diskutují s učitelem. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu [Žáci vyplní na konci hodiny doplňovačku.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální pokusy
  • rozbor chybné techniky a náprava
  • osobní zkušenost žáků - diskuse
Učební pomůcky:
stopky, plakát se slovíčky k dnešnímu tématu, doplňovačka určená k opakování

Popis hodiny
Úvod
Vyvěšení plakátku s anglickými slovíčky a českými překlady těchto slov a vět (šatna, chodba před šatnami, kde žáci čekají na TV o přestávkách).
Nástup (seznámení s náplní hodiny a s anglickou slovní zásobou: ukazuji žákům plakátek se slovní zásobou; dvakrát přečtu anglické termíny a přidám k nim překlad, poté čtu slovíčka a věty potřetí a žáci zkouší sami přidávat překlad; anglická slovíčka čtu počtvrté a plakátek zakryji - žáci ještě jednou opakují pokusy o překlad).
Rozběhání (běžecká abeceda).
Rozcvičení se zaměřením na dolní končetiny a hybnost trupu - v průběhu rozcvičky občas řeknu anglický termín a vyvolám žáka, který řekne správný překlad.
Taktická příprava před během (vysvětluji jakým tempem běžet, že žáci mají běhat u mantinelu, vysvětluji časy na jednotlivé známky).
Dlouhé běhy běháme ve dvou hodinách TV, jednou běh na 1000m a poté cooperův test (dvanáctiminutovka).
Hlavní část
Žáci jsou rozděleni do dvou skupin (ve smíšené třídě: dívky a chlapci; ve třídě chlapců vytvořím dvě skupinky chlapců).
Odstartuji první skupinu a při průběhu jim hlásím časy, aby věděli, jak na tom jsou. Druhá skupinka chlapců se připravuje a vyzvaní žáci mi odpovídají na dotazy typu: "Co znamená run?".
Po doběhu první skupiny se zapisují časy do klasifikačních archů; průběžně se připravuje druhá skupina chlapců či dívek.
Start druhé skupiny a diskuse o běhu s první skupinou. Zároveň se ptám žáků z druhé skupiny na jednotlivá anglická slova či věty z dnešní zásoby a oni říkají české ekvivalenty.
Závěr
Diskuse nad klasifikací a pocity z běhu.
V šatně školy žáci dostanou doplňovačku a mají za úkol přiřadit správná čísla, která jsou u anglických termínů v jednom sloupci napsána, českým termínům v druhém sloupci. Po vyplnění doplňovačky s žáky rychle projedu její opravu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nejrychlejší časthe shortest time ikona zvuk
dlouhé běhylong distance runs ikona zvuk
dráhatrack ikona zvuk
závodrace ikona zvuk
vytrvalostní běhendurance running ikona zvuk
Cooper testCooper test ikona zvuk
dvanáctiminutový běhtwelve minute run ikona zvuk
Zapíše se jen nejlepší výkon.only the best performance is recorded ikona zvuk
vynikajícíexcellent ikona zvuk
nepovedenýunsuccessful ikona zvuk
vyklusattrot ikona zvuk poznamka
Na místa, připravte se!On your spots, get ready! ikona zvuk
polovysoký starthalf stand starting position ikona zvuk