logo

Atletika - skok do dálky

I. - úvodní informace
Název:
Atletika - skok do dálky
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Hodnocení výkonů žáků [Ohodnotil jsem žáky za jejich dosažené výkony podle hodnotící tabulky.]
  • Zlepšování techniky skoku do dálky [Žáci opakují několik skoků za sebou.]
  • Soutěžení mezi žáky [Žáci mezi sebou soutěžili, kdo doskočí dál (skok daleký je i součást desetiboje OVOV).]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu [Na konci hodiny žáci opakují anglické termíny a vyplňují spojovačku.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • individuální pokusy
  • skupinová výuka
  • názorná ukázka
Učební pomůcky:
archy s angl. slovíčky, metr, hrábě, spojovačka pro ověření zapamatování jednotlivých anglických výrazů

Popis hodiny
Úvod
Nástup (seznámení s cílem hodiny a anglickou slovní zásobou - přečtu a zároveň ukazuju na tabulce anglické termíny a k nim patřící překlad).
Rozcvičení - zahřátí a protažení svalstva a kloubní mobilizace. Při rozcvičce průběžně opakuji anglické termíny a žáci odpovídají stylem: kdo ví, odpoví.
Rozběhání - 1 kolo na stadionu.
Z minulých hodin se opakují výrazy "odraz", "Máte tři pokusy.", "Zrychli." a Zkraťte a prodlužte si rozběh.". Ostatní část slovní zásoby je nová a je třeba ji opakovat častěji v rámci hodiny.
Hlavní část
Opakování techniky skoku do dálky; ukázka učitelem a žáky, kteří skáčí dobře a následný výklad chyb.
Žáci mají nyní dva skoky, aby zkusili opravit chyby.
Poté skáčeme 3 pokusy a hodnotím výkon a techniku provedení. Individuálně opravujeme chyby.
Vždy, když žák absolvuje svůj pokus, zeptám se ho na překlad jednoho anglického slovíčka (je-li třeba opravím ho, když někdo nezná překlad vůbec, jde se podívat na tabulku se slovíčky a vrací se ke mě, aby mi řekl překlad správně).
Závěr
Nástup - seznámím žáky s hodnocením za jednotlivé výkony a rozdám spojovačku s propiskami. Žáci mají za úkol správně spojit dvojice (anglický termín a jeho český ekvivalent). Spojovačku (druhá strana přiloženého souboru) vybírám a s jednotlivými žáky opravuji.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
skok dalekýlong jump ikona zvuk
odraztake-off ikona zvuk
odrazová nohathe take-off foot, the take-off leg ikona zvuk
doskočištělanding pit ikona zvuk
píseksand ikona zvuk
přešlap, přešlapya foot-fault, foot-faults ikona zvuk poznamka
Ošidil ses o...you cheated yourself out of ... ikona zvuk
Máte tři pokusy.You have three attempts. ikona zvuk
Zapisovat se bude pouze nejlepší výkon.Only the best performance will be recorded. ikona zvuk
Prodlužte si rozběh.Prolong your run-up. ikona zvuk
Zkraťte si rozběh.Shorten your run-up. ikona zvuk
Zrychli!Speed up! ikona zvuk
přitáhnout stehna k břichuPull your thighs to your stomach. ikona zvuk