logo

Běh na 60 m

I. - úvodní informace
Název:
Běh na 60 m
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky nízký start. [Žák umí zaujmout polohu nízkého startu a umí z něj vyběhnout.]
  • Naučit žáky zakopávání, předkopávání, koordinaci pohybu. [Žák zvládá tato průpravná cvičení.]
  • Naučit žáky rychlý běh. [Žák dokáže běžet rychle, dokáže zrychlovat.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy k tématu. [Žák rozumí anglickým slovíčkům. Žák zná písemnou podobu výrazů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová výuka, názorné předvedení, povzbuzení
Učební pomůcky:
bloky, stopky, papír, tužka
písemný test

Popis hodiny
Úvod
Nástup, zahájení hodiny, seznámení s náplní hodiny, rozběhání, rozcvička.
Hlavní část
V první hodině se zaměříme na průpravná cvičení vztahující se k správnému běhu - předkopávání (běh dopředu), předkopávání (běh pozadu), zakopávání, koordinace pohybu paží a běhu, poskoky do výšky, start z lehu na břiše, start z lehu na zádech, nízký start z bloků, startovací povely.
V další hodině následuje běh na 60 metrů. Během hodiny a výuky mluví učitel na žáky vybranými anglickými výrazy.
Závěr
Nástup, vyhodnocení dosažených časů. Na zopakování anglických slovíček dostanou žáci test, mají vybrat správnou možnost (viz příloha).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zakopáváníbutt kicking ikona zvuk
předkopáváníleg extension ikona zvuk
startovní čárastarting line ikona zvuk
nejrychlejší časthe shortest time ikona zvuk
startstart ikona zvuk
cílfinish ikona zvuk
břichostomach ikona zvuk
běhrunning ikona zvuk
krátké běhyshort distance runs ikona zvuk
leh na břišeprone position ikona zvuk
běh na 60 metrů60 meter run ikona zvuk
cílová čárafinish line ikona zvuk
nízký startlow start position ikona zvuk
Přidej!Speed up! ikona zvuk
rychlý běhsprint ikona zvuk
běh na častimed race ikona zvuk
Sprint se startuje z nízkého postoje.Sprint is started from a low starting position. ikona zvuk