logo

Hod kriketovým míčkem

I. - úvodní informace
Název:
Hod kriketovým míčkem
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky házet kriketovým míčkem. [Žák pozná kriketový míček a umí s ním hodit.]
  • Naučit žáky ovládat správnou techniku hodu. [Žák zvládá správnou manipulaci s kriketovým míčkem při hodu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy k tématu. [Žáci rozumí anglickým slovíčkům, chápou jejich význam v češtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová výuka, individuální přístup, názorná ukázka hodu, názorná ukázka chyb při hodu, povzbuzení
Učební pomůcky:
Pásmo, kriketové míčky, cedule s čísly označující vzdálenost, psací náčiní, papír, papír se slovíčky

Popis hodiny
Úvod
Nástup, zahájení hodiny, seznámení s náplní hodiny, zahřátí, rozcvička.
Hlavní část
V první části hodiny provádíme uvolňovací cviky na horní a dolní končetiny. Průpravná cvičení - hod na cíl, hod na přesnost, koordinace pohybu, hod z místa, nácvik hodu při chůzi, rozběh a nápřah, odhod, přeskok a dokončení pohybu.
V další části hodiny následuje nácvik hodu s rozběhem - plynulá koordinace a samostatný hod do dálky.
Během výuky učitel mluví na žáky anglickými slovíčky. Na nástěnku učitel vyvěsí fráze a anglické výrazy používané v hodině.
Závěr
Nástup, hodnocení hodiny (výkony, výsledky), opakování anglických slovíček (učitel je řekne anglicky a žáci je přeloží do češtiny), rozchod.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vzdálenostthe distance ikona zvuk
hod kriketovým míčkemcricket ball throw ikona zvuk
kriketový míčekcricket ball ikona zvuk
vracet míče zpětreturn the balls ikona zvuk
změřit pokusmeasure the attempt ikona zvuk
Máš tři pokusy.You have three goes. ikona zvuk
vyhodit míč vrchním obloukemthrow the ball up in an arc ikona zvuk
míčeksmall ball ikona zvuk
Každý si vezme jeden míček.Everybody takes one ball. ikona zvuk
měřitmeasure ikona zvuk
V dnešní hodiny budeme procvičovat hod kriketovým míčkem.We will practice cricket ball throwing in today's lesson. ikona zvuk poznamka
Hod se skládá z rozběhu a odhozu.The throw consists of a run-up and delivery phase. ikona zvuk
poslat míček po zemipass the ball on the ground ikona zvuk