logo

Baseball - základy

I. - úvodní informace
Název:
Baseball - základy
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit základům hry basebal [Žáci na konci hodiny vysvětlí základní pravidla hry. Orientují se na basebalovém hřišti.]
  • Vyzkoušení základních herních činností v basebalu [Žáci si prakticky zkouší základní herní činnosti.]
  • Emoční cíle - nová, neohraná hry a zábava []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu [Na konci hodiny říkám angl. termíny a žáci je překládají do češtiny a opačně.]
  • Seznámení se s anglickými termíny [Žáky jsem seznámil se slovíčky slovně a pomocí plakátků se slovní zásobou a anglickým popisem basebalového pole.]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad základních pravidel
  • názorná ukázka
  • individuální nácvik techniky a oprava chyb
Učební pomůcky:
basebalová pálka, míček na softbal, hřiště, mety, rukavice, plakátek s anglickou slovní zásobou pro dnešní téma a plakátek s hřištěm pro basebal a anglickými popiskami.

Popis hodiny
Úvod
Vyvěšení plakátku s anglickou slovní zásobou v hale, na hřišti a v šatnách.
Nástup (seznámení s náplní hodiny a anglickými výrazy pro dnešní téma hodiny - 2x přečtu anglické termíny a přidám k nim české ekvivalenty, potřetí přečtu jen anglické termíny a žáci sami doplňují překlad s tím, že mohou nahlížet na plakátek).
Vysvětlování základních pravidel basebalu, kreslení základních úkolu hráčů na tabulku (pro lepší pochopení).
Dále žákům ukazuji basebalové pole na plakátku s anglickými popiskami jednotlivých jeho částí. V průběhu výkladu použiji anglický termín tam, kde to dovoluje kontext (zpočátku dodávám český překlad, později již bez překladu a pohledem ověřuji pochopení).
Rozcvička (běh, rozcvičení zaměřené na horní polovinu těla, zvláště na svaly pletence rameního a ruku).
Hlavní část
Opakování pravidel s názornou ukázkou.
Žáci jsou rozděleni na dvě skupinky a v nich si zkouší základní herní činnosti basebalu.
První skupina: žáci odpalují míček nahazovaný nahazovačem vedle nich stojícím, poté zkouší odpalovat míč s nadhazovačem ve větší vzdálenosti.
Druhá skupina: ve dvojících si házejí míček, chytají do rukavic a hází zpět. Po 10 minutách se žáci vystřídají.
V průběhu cvičení chodím mezi žáky a opakuji dokola anglické termíny pro jednotlivé činnosti, které právě procvičují, je-li třeba, uvedu i překlad do češtiny.
Obě družstva si stoupnou do basebalového pole a ještě jednou se opakují základní pravidla s ukázkou základních pohybových úkolů: po odpalu, vyběhnutí a doběh na metu, zašlápnutí mety, po opětovném odpalu spoluhráčem přeběh na další mety až postupně na domácí metu a zaznamenání doběhu pro družstvo pálkařů.
Po 10 minutách se družstva vymění (dojde ke směně) - komentovaná a zastavovaná hra.
V průběhu hry vykřiknu anglický termín a vyvolaní žáci odpovídají - kdo neví, jde se podívat na plakátek s anglickými termíny a vrací se zpět.
Závěr
Opakování anglických slovíček před plakátkem - vždy zakryji rukou překlad a žáci mají za úkol správně přeložit anglické termíny. Pro kontrolu překlad odkryji.
Úklid náčiní s tím, že uvedu v angličtině název náčiní, které se bude uklízet.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
metabase ikona zvuk poznamka
pálkabat ikona zvuk
domácí metahome plate ikona zvuk
odpálit míčbat the ball ikona zvuk
nadhozpitch ikona zvuk
odpalbatting ikona zvuk
dobrý odpalgood strike ikona zvuk
odpal mimo výsečfoul ball ikona zvuk
Snaž se odpálit nadhozený míč.Try to hit the pitched ball. ikona zvuk
Počkej si na správný nadhoz.Wait for the right pitch. ikona zvuk
Vezměte si rukavice, budeme trénovat nadhozy.Take your gloves, we are going to train pitching skills. ikona zvuk
doběhfinish ikona zvuk
polefield ikona zvuk
Trénujte nadhozy.practice your pitching ikona zvuk