logo

Skok daleký

I. - úvodní informace
Název:
Skok daleký
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky skákat do dálky. [Žák se umí rozběhnout a skočit do dálky.]
  • Naučit žáky odraz bez rozběhu a s rozběhem, z jedné nohy, z obou noh. [Žáci se umí správně odrazit z místa, s rozběhem, z jedné i obou noh.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky rozumět anglickým výrazům. [Žáci rozumí anglickým slovíčkům a chápou jejich význam.]
  • Žáci znají psanou podobu anglických slovíček. [Žáci si dokáží spojit mluvenou podobu anglického slovíčka s psanou.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, názorná ukázka odrazu, rozběhu, názorná ukázka chyb, vysvětlení, individuální přístup, motivace, povzbuzení
Učební pomůcky:
Stadion - prostor pro skok daleký, hrábě, pásmo, papír, tužka, papír s textem a obrázky

Popis hodiny
Úvod
Nástup, zahájení hodiny, náplň hodiny, běh, rozcvička.
Hlavní část
Seznámení s prostorem pro skok daleký.
Následuje procvičování skoků z místa, nácvik rozběhu, odrazu, spojení běhu s odrazem, vyměření si rozběhu, upozornění na chyby, doskok na obě nohy.
Během výuky mluví učitel na žáky vybranými anglickými slovíčky. Učitel seznámí žáky s názornými obrázky a textem v češtině i angličtině v hodině a také jej vyvěsí na nástěnku.
Závěr
Nástup, ukončení hodiny, hodnocení hodiny, opakování anglických výrazů, rozchod.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
skok dalekýlong jump ikona zvuk
rozběhrun-up ikona zvuk
odraztake-off ikona zvuk
skok z místastanding jump ikona zvuk
odraz z obou nohtake-off from both legs ikona zvuk
odraz z jedné nohytake-off from one leg ikona zvuk
doskočištělanding pit ikona zvuk
píseksand ikona zvuk
hráběa rake, rakes ikona zvuk
Prodlužte si rozběh.Prolong your run-up. ikona zvuk
Zkraťte si rozběh.Shorten your run-up. ikona zvuk
pásmotape measure ikona zvuk
skok, skokyjump(s) ikona zvuk
hlavní fáze skokuthe main phase of the jump ikona zvuk
Zkus prodloužit krok.Try to prolong your steps. ikona zvuk
skok z krátkého rozběhujump from a short run-up ikona zvuk