logo

Velikonoční laťka - skok vysoký

I. - úvodní informace
Název:
Velikonoční laťka - skok vysoký
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Sportovní výkony účastníků závodů [Závodící žáci předvedli dobré výkony.]
  • Sounáležitost školy - jedná se o akci celého II. stupně [Spolužáci si mezi sebou fandí. ]
  • Naučit se zpracovávat výsledky pomocí IT [Vybraní žáci pomáhají s organizací a zpracováváním výsledků na počítačích. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Poslech základních anglických termínů z vybrané slovní zásoby [Žáci slyší anglickou terminologii při komentování závodů. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • celoškolní akce
Učební pomůcky:
laťka, doskočiště, plakátky s anglickými termíny, mikrofón pro komentování závodů, plakátky s anglickým termínem "High jump", které jsou vyvěšené všude v hale v počtu 10.

Popis hodiny
Úvod
Před zahájením závodů (v hale jsou jen soutěžící, bez diváků) mají soutěžící čas se rozcvičit a rozkákat. 30 minut před závody proběhne porada, kde jsou opakována pravidla závodů a kde jsou soutěžící seznámeni s anglickými slovíčky, která se budou během závodů uvádět v komentáři. Tato slovní zásoba je závodníkům přečtena včetně přakladů a 3 krát opakována s tím, že na potřetí sami žáci přidávají český překlad. Ještě jednou slovně ověřím, zda všichni rozumí a znají tyto anglické výrazy.
Hlavní část
Velikonoční laťka - jsou závody ve skoku vysokém, které se na naší škole konají tradičně den před velikonočními prázdninami, vždy ve 4.-6. vyučovací hodině. Žáci a žákyně souteží vždy v rámci svého ročníku.
Závody probíhají podle oficiálních pravidel pro skok vysoký. Základní výška je vždy domluvena se soutěžícími daného ročníku, laťka se zvyšuje po 5cm, v boji o medaile i o 3cm - po domluvě.

Nejprve soutěží 6. a 7. ročník, poté jsou na řadě osmáci a deváťáci. Výsledky závodů jsou zpracovávány průběžně.

Celý závod je komentován učitelem (dnes budou používána i základní anglická slovíčka). Do komentáře učitel zařazuje všechna anglická slovíčka pro tento lesson-plan. Protože soutěž trvá 3 hodiny, jsou některé anglické výrazy zcela jasné a proto již není potřeba anglická slova či věty doplňovat českým překladem, což se ještě zpočátku děje.
Po stěnách haly jsou vylepeny plakátky s anglickými slovíčky pro dnešní závody.
Závěr
Při předávání cen vítězům jsou v ceremoniálu opět užívána slovíčka dnešní slovní zásoby.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
odraztake-off ikona zvuk
odrazová nohathe take-off foot, the take-off leg ikona zvuk
odraz z jedné nohytake-off from one leg ikona zvuk
doskočištělanding pit ikona zvuk
Máte tři pokusy.You have three attempts. ikona zvuk
Pokračuje další.the next person will continue ... ikona zvuk
skok vysokýhigh jump ikona zvuk
laťkabar ikona zvuk
Připravte doskočiště.Get the landing area ready. ikona zvuk
Máš další pokus.You have another go. ikona zvuk
Máš tři pokusy.You have three goes. ikona zvuk
první pokusthe first attempt ikona zvuk
Základní výška je 110 cm.The basic height is 110 centimetres. ikona zvuk
Zvedáme laťku o 5 cm.We are going to lift the bar 5 centimeters. ikona zvuk poznamka
zlepšit seimprove ikona zvuk
nejlepší výkonthe best performance ikona zvuk