logo

Fotbal - hra

I. - úvodní informace
Název:
Fotbal - hra
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Emoční uvolnění a relaxace [Žáci se po náročném vyučování emočně odreagovali - vizuální kontrola.]
  • Zahrát si oblíbenou hru [Žáci hrají oblíbenou hru.]
  • Zdokonalování individuální techniky a týmové hry [Žáci ve hře zlepšují své dovednosti.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Komunikace v týmu [Žáci spolu při hře komunikují - vizuální kontrola. ]
  • Seznámení a naučení anglickým termínům [Na konci hodiny reagují na angl. termíny českými ekvivalenty.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová výuka v hale
  • týmový duch
  • fair-play
Učební pomůcky:
míč, branky, rozlišováky, plakátek s anglickou slovní zásobou pro tuto hodinu

Popis hodiny
Úvod
Nástup (seznámení s cíly hodiny, probrání anglických termínů pro tuto hodinu - pověsím plakátek s anglickými termíny a jejich překlady na zeď haly a všechna anglická slovní spojení a slovíčka s žáky procházím nejméně 3 krát).
Rozběhání (3 kola v hale).
Krátká rozcvička zaměřená hlavně na mobilizaci kloubů a trupu, strečink dolních končetin.
V průběhu rozběhání a rozcvičky vykřikuji anglické termíny a žáci, na které ukážu, odpovídají. Kdo neví, jde se podívat na pověšený plakátek, vrací se ke mně a odpovídá správně.
Hlavní část
Žáci jsou rozděleni do družstev (hráči se po 4 minutách střídají).
Hrajeme 2x 15 minut, malou kopanou v hale.
V průběhu hry říkám slovíčka a žáci mají za úkol mi zpět odpovídat české překlady (kdo neví, jde se podívat na plakátek).
Závěr
Opakování slovní zásoby formou soutěže, kdo uhodne odchází do šatny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
střídání hráčůreplacement of players ikona zvuk
autout ikona zvuk
sportovní obuvsports footwear ikona zvuk
kraťasyshorts ikona zvuk
balón (míč)ball ikona zvuk
rohcorner ikona zvuk
Necvičící se posadí.Those who do not exercise will sit down. ikona zvuk
Střídejte se!Take turns! ikona zvuk
hrací dobaplaying time ikona zvuk
penaltapenalty kick ikona zvuk
rohový kopcorner kick ikona zvuk