logo

Skok vysoký - nominace na závody

I. - úvodní informace
Název:
Skok vysoký - nominace na závody
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zdokonalování techniky skoku vysokého: rozběh, odraz, přelet přes laťku, dopad [Žáci předvádí nacvičenou techniku na minizávodech a při klasifikaci.]
  • Odstraňování chyb v technice [Žáci odstraňují chyby v technice četnými pokusy a korekcí učitele.]
  • Nominační minizávody v rámci tříd a příprava na celoškolní závody [Někteří žáci se nominují na celoškolní závody.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit základní anglické termíny. [V průběhu celé hodiny opakuji s žáky anglické výrazy formou: kdo ví, odpoví.]
  • Opakování slovní zásoby pro dnešní hodinu. [Na konci hodiny říkám angl. termíny a žáci je překládají do češtiny a opačně ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • minizávody - žáci předvádí maximální výkony, pomoc publika
  • rozbor chybné techniky a náprava
  • korekce chyb učitelem
Učební pomůcky:
laťka, doskočiště, motivační plakátek s obrázkem a anglickými výrazy

Popis hodiny
Úvod
Nástup (seznámení s náplní hodiny, seznámení s anglickými slovíčky pro tuto hodinu, předtím než žákům představím všechna slovíčka a jejich překlady, vyvěsím motivační plakátek a žáci sami zkouší odhadnout z obrázku, co znamenají základní slovíčka z oblasti skoku vysokého).
Rozběhání (3 kola kolem haly) a rozcvičení (mobilizace trupu, důraz na rozcvičení dolních končetin).
Příprava doskočiště, stojanů a laťky (v průběhu příprav říkám všechna pojmenování důležitých věcí pro skok vysoký v angličtině Př: Petr donese "bar").
Hlavní část
Žáci absolvují 6 pokusů na výškách, které odpovídají jejich aktuálním dovednostem. Při pokusech dbám na to, aby žák prováděl techniku co nejlépe, korigujeme a vysvětlujeme si chyby, kterých se dopustil a poskytujeme návod k odstranění chyb.
Nejčastější chyby: odraz ze dvou popř. opačné nohy, odraz daleko od laťky, nedostatečné prohnutí v zádech. V této fází, vždy když žák skočí a slézá ze žíněnky, zeptám se ho na význam jednoho anglického termínu dnešní slovní zásoby. Když žák neví význam, řeknu mu a celé třídě správný překlad.
Krátký nominační závod v rámci třídy (na výšku jsou tři pokusy, kdo neskočí, končí).
V průběhu čekání na svoje pokusy jsou žáci vyzváni, aby si ještě jednou prostudovali motivační plakátky a opakovali si slovíčka z plakátku.
Závěr
Nástup (říkám anglické termíny a žáci je sami překládají do češtiny formou: kdo ví, vykřikne).
Vyhlášení výsledků minizávodů a nominací na celoškolní závody.
Úklid sportoviště (všechny povely z dnešní slovní zásoby, které se vztahují k úklidu, použiji jen v anglické formě a sleduji žáky, zda rozumí a ví, co mají udělat).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozběhrun-up ikona zvuk
odraztake-off ikona zvuk
odrazová nohathe take-off foot, the take-off leg ikona zvuk
Zkuste se prohnout.try to bend ikona zvuk
skok vysokýhigh jump ikona zvuk
laťkabar ikona zvuk
rozběh do obloukucurve run-up ikona zvuk
Odkrokujte si rozběh.Pace your run. ikona zvuk
skokjump ikona zvuk
připravit doskočištěprepare the landing area ikona zvuk
připravit laťkuprepare the bar ikona zvuk
Ukliďte doskočiště.Tidy up the landing area. ikona zvuk
rozběhová značkastarting mark ikona zvuk