logo

Přehazovaná - základní pravidla

I. - úvodní informace
Název:
Přehazovaná - základní pravidla
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Markéta Nováková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat základní pravidla přehazované. [Ověření při hře, žáci hrají podle pravidel. ]
  • Nácvik základních dovedností s míčem - chytání, házení, pohyb po hřišti [Žáci chytali a házeli míče při hře. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit základní pojmy anglicky tohoto lesson planu [Na konci hodiny - opakování pomocí kartiček s anglickými názvy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • hra družstev
Učební pomůcky:
Volejbalové míče, volejbalová síť, píšťalka, kartičky s anglickými termíny k opakování a ověření zapamatování slovní zásoby.

Popis hodiny
Úvod
Seznámení se slovní zásobou k dnešnímu tématu. Učitel říká anglické termíny a k nim uvádí české překlady.
Rozběhání, rozcvičení bez míče, s míčem. V průběhu rozcvičení a rozběhání učitel uvádí anglické termíny a žáci reagují pokusy o překlad.
Hlavní část
Házení míčů ve dvojicích (nácvik základních dovedností).
Zopakování základních pravidel přehazované. Použití kartiček s anglickými slovíčky - učitel ukáže kartičku a žáci mají za úkol říci správný význam anglického termínu uvedeného na kartičce.
Hra 2 družstev, při hře používání anglických slovíček - vždy, když to situace umožňuje učitel použije anglický termín (kontroluje pochopení žáků, když není zřejmé že žáci pochopili, uvede překlad sám, nebo se zeptá žáka, který překlad zná).
Závěr
Protažení, úklid hřiště.
Opakování slovní zásoby pomocí kartiček - na závěrečném nástupu učitel ukazuje kartičky s anglickými termíny a vybraní žáci odpovídají překladem (učitel se snaží, aby každý žák řekl nejméně dva překlady).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
podávající hráčserver ikona zvuk
přehazovanácatch ikona zvuk
volejbalový míča volleyball ikona zvuk
smečsmash ikona zvuk
volejbalové hřištěvolleyball court ikona zvuk
balón (míč)ball ikona zvuk
volejbalová síťa volleyball net ikona zvuk
hřištěplaying field ikona zvuk
chytit míčcatch the ball ikona zvuk
přehodit hřištěthrow the ball across the field ikona zvuk
přihrát míčpass the ball ikona zvuk
chytit oběma rukamacatch with both hands ikona zvuk
blokování (volejbal)blocking ikona zvuk
blokařblocker ikona zvuk