logo

Házená - kombinace, hra

I. - úvodní informace
Název:
Házená - kombinace, hra
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zdokonalování herních kombinací v házené [Žáci se v průběhu hry zaměřovali na aplikaci nacvičovaných herních kombinací.]
  • Rozvíjení technicko-taktických dovedností v kolektivních hrách [Žáci při hře zaujímali takticky výhodné pozice, aby obdrželi přihrávku či vstřelili gól.]
  • Prožitek z oblíbené hry [Formou diskuse na závěrečném nástupu. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se slovní zásobou a její učení [Žáci průběžně poslouchali učitelem uváděné anglické termíny a zkoušeli je překládat.]
  • Opakování anglické slovní zásoby určené pro dnešní a nadcházející hodinu házené [Na konci hodiny říkám anglické termíny a žáci je překládají do češtiny. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • názorná ukázka
  • týmová výuka
Učební pomůcky:
rozlišováky, míč na házenou, kužele, branky

Popis hodiny
Úvod
Nástup - seznámení s náplní hodiny, představení a seznámení s anglickými slovíčky pro dnešní a příští hodinu házené, krátké upřesnění důležitých pravidel házené.
Rozběhání, zahřátí organismu, rozcvička - v průběhu rozběhávání a rozcvičky vykřikuji anglická slovíčka a žáci mi odpovídají (zatím formou: kdo ví, vykřikne překlad).
Chystání sportoviště s opakováním anglických termínů stejnou formou jako při rozběhávání.
Hlavní část
Nácvik herních kombinací (přihraj a běž, křížení, přebírání).
Cvičení 1: Přihraj a běž (žák nahraje spoluhráči, rozběhne se proti obránci, rychle se dostane za něj a přijímá zpět přihrávku od spoluhráče, nejlépe nahranou o zem) - žáci toto cvičení opakují v různých směrech, a posléze i se střelbou na branku.
Cvičení 2: cvičení ve dvojici, později ve trojici (třetí hráč je obránce). Dva hráči přibíhají k obránci, jeden má balon, dribluje a za zády předá míč spoluhráči, oba pokračují v pohybu za obránce a za jeho zády si nahrávku vymění zpět (opět nejlépe přihrávkou o zem) a střílí na branku.
V průběhu obou cvičení, při opravování chyb a udílení pokynů vždy, když narazím na slovíčko ze slovní zásoby pro dnešní hodinu, použiji ho v anglické verzi. Zpočátku přidávám i český překlad (po několikerém použití již překlad nepřidávám a otázkou ověřím, zda žáci anglickému termínu rozumí). V následující hodině házené již není nutno u často opakovaných termínů překlad přidávat.

Žáci jsou rozděleni do dvou týmů a hrají házenou s aplikací nacvičených kombinací.
Závěr
Zhodnocení hodiny - diskuse s žáky, poznámky ke hře a nacvičovaným kombinacím.
Opakování slovní zásoby a anglických slovíček - řeknu anglické slovo a žáci, na které ukazuji, říkají překlad (v případě vět žáci uvádějí celkový smysl věty - důraz je kladen na pochopení smyslu slovního spojení či věty). Kdo 3 krát řekl správný překlad, odchází do šatny. Ti, kteří zůstali, slyší překlad několikrát a časem si ho také zapamatují.
Úklid hřiště s 5 zbylými žáky, při němž s nimi ještě jednou slovíčka opakuji.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
poslední cvičeníthe last exercise ikona zvuk
hráč v obraněplayer on defence ikona zvuk
hráč v útokuforward ikona zvuk
další cvičeníthe next/following exercise ikona zvuk
ukázkademonstration ikona zvuk
chytit míčcatch the ball ikona zvuk
střely na brankushots towards the goal ikona zvuk
soupeř, protihráčopposing player ikona zvuk
rozlišovací drestraining vest ikona zvuk
faulfoul ikona zvuk
brankovištěa goalmouth ikona zvuk
driblovatdribble ikona zvuk
chytit oběma rukamacatch with both hands ikona zvuk