logo

Přeskok přes kozu - skrčka, roznožka

I. - úvodní informace
Název:
Přeskok přes kozu - skrčka, roznožka
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zvládnutí roznožky [Žáci skáčí roznožku.]
  • Seznámení se základy techniky skrčky [Žáci zkouší průpravná cvičení na skrčku.]
  • Zdokonalování v gymnastické terminologii [Žáci slyší gymnastické názvosloví a v řeči ho používají, dovedou pojmenovat jednotlivé kusy nářadí.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit základní anglické termíny pro dnešní hodinu [Na konci hodiny říkám anglické termíny a žáci je překládají do češtiny a opačně. Hra na body - kdo řekne dvakrát správně překlad, odchází do šatny. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová výuka
  • názorná ukázka
  • individuální nácvik techniky a oprava chyb
Učební pomůcky:
koza, žíněnka, odrazový můstek, švédská bedna, plakátek s anglickými slovíčky, plakátek s nářadím v angličtině

Popis hodiny
Úvod
Nástup (seznámení s cíli hodiny a představení anglických slovíček, vylepení obou plakátků na zdi sálu).
Rozběhání (tři kola v hale) a rozcvičení s důrazem na strečink a protažení pletence kloubu ramenního. V průběhu rozběhání a rozcvičky vykřikuji anglické termíny a přidávám k nim český překlad.
Chystání nářadí. Nářadí, které se má nachystat, pojmenovávám rovnou anglicky. Kdo nerozumí, jde se podívat na plakátek s nářadím, který visí na zdi, a pokračuje v práci.
Hlavní část
Nácvik dynamického rozběhu a správného náskoku na odrazový můstek (žáci se postupně rozbíhají a odrážejí se z můstku - důraz na rychlost a co nejkratší čas odrazu).
Opakování roznožky - žáci absolvují 5 skoků roznožkou (průběžně oprava chyb)
Nácvik skrčky:
cvičení 1: nácvik odrazu s rukama na bedně
cvičení2: žabka - náskok do vzporu dřepmo na bednu
Pokus o přeskok skrčkou přes kozu našíř s dopomocí a záchranou učitele.
V průběhu hlavní části pojmenovávám nářadí a cvičební úkoly anglicky a ptám se vybraných žáků na to, co jsem právě řekl (překlad). Kdo neví, jde se podívat na plakátek, vrátí se a pokusí se o překlad do češtiny ještě jednou. Po každém doskoku se žáka, který právě doskočil, ptám na překlad jednoho anglického termínu.
Závěr
Úklid nářadí s pojmenováváním anglickými termíny ("ukliďte "mat"")
Opakování slovní zásoby formou hry Na body (kdo řekne dvakrát správně překlad, odchází do šatny).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
odraztake-off ikona zvuk
odraz z obou nohtake-off from both legs ikona zvuk
švédská bednavaulting box ikona zvuk
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
(gymnastická) kozabuck/vaulting-buck ikona zvuk
doskok na žíněnkulanding on the mat ikona zvuk
Přeskočte (gymnastickou) kozu.Jump over the buck. ikona zvuk
odrazový můstekspringboard ikona zvuk
napnuté pažestretched arms ikona zvuk
dopomochelp ikona zvuk
Ve výskoku roznožte.Spread your legs while jumping. ikona zvuk
roznožkastraddle vault ikona zvuk
skrčkasquat vault ikona zvuk
náskok na můstekjump on springboard ikona zvuk