logo

Cvičení na lavičce

I. - úvodní informace
Název:
Cvičení na lavičce
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky jednoduchá cvičení na lavičce. [Žáci zvládají cvičení na lavičce.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy vztahující se k lavičce a tématu. [Žáci rozumí anglickým slovíčkům a znají psanou podobu těchto výrazů.]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová výuka, individuální přístup, závodivé hry, názor, pochvala, motivace
Učební pomůcky:
Lavičky, žíněnky, kužely
Test

Popis hodiny
Úvod
Nástup, zahájení hodiny, seznámení s náplní, běh, rozcvička.
Hlavní část
Rozdělení na dvě skupiny, přichystání cvičebního nářadí, cvičení na lavičce (chůze, běh, plazení, přeskoky, překonávání překážek - kužely). Vše formou závodivé soutěže mezi družstvy.
Během výuky mluví učitel na žáky vybranými anglickými výrazy.
Závěr
Nástup, hodnocení hodiny, splnění cílů, opakování anglických výrazů. Na závěr test, kdy žáci vybírají správnou možnost anglických slovíček.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chůze po čtyřechwalking on all fours ikona zvuk
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
Přeskočíte lavici.You are going to jump over the bench. ikona zvuk
Přeběhnete lavici.Run across the bench. ikona zvuk
Doběhnete co nejrychleji do cíle.Run to the finish as fast as you can. ikona zvuk
běhrunning ikona zvuk
závodrace ikona zvuk
Přineste kužely.Bring the clubs. ikona zvuk
doběhfinish ikona zvuk
Rozdělte se na 2 skupiny.Split into two groups. ikona zvuk
plazenícrawling ikona zvuk
lavička, lavičkya bench, benches ikona zvuk
Na rozběhání si dejte 2 kolečka.Run two laps as a warm-up. ikona zvuk
Dívej se na mě.Ĺook at me. ikona zvuk
přeskočitjump over ikona zvuk
běh pozpátkurunning backwards ikona zvuk
chůze vzadwalking backwards ikona zvuk