logo

Florbal - kombinace, hra

I. - úvodní informace
Název:
Florbal - kombinace, hra
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Nácvik herních útočných kombinací [Žáci v hodině prováděli útočné kombinace.]
  • Radostný prožitek ze hry [Žáci rádi hrají florbal.]
  • Průběžné osvojování pravidel florbalu [Žáci se seznámili s dalšími pravidly florbalu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Komunikace v týmu [Žáci jsou nuceni při hře spolu komunikovat.]
  • Seznámení a procvičování slovní zásoby z dnešní hodiny [Žáci na konci hodiny reagují na učitelem uváděné anglické termíny českými ekvivalenty.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výklad
  • týmová práce
  • ukázka
Učební pomůcky:
hůl, míček, brána, brankář, plakátek s anglickou slovní zásobou, tabule pro nákres kombinací

Popis hodiny
Úvod
Nástup (seznámení s cílem hodiny a s anglickými slovíčky pro tuto hodinu - vyvěsím plakátek se slovní zásobou; přečtu anglické pojmy a věty a přidám ke každé její překlad; totéž opakuji ještě dvakrát a zapojuji žáky do překládání)
Rozběhání, florbalové rozcvičení s holí.
Chystání hřiště, rozlišováků, brankářského vybavení. Průběžně říkám anglické pojmy a ukazuji na žáky, kteří mi mají říci český ekvivalent, kdo neví nebo řekne překlad špatně, jde se podívat na plakátek a vrací se se správnou odpovědí.
Hlavní část
Nácvik herních kombinací (zvláště s důrezem na založení útoku a přechod na soupeřovu polovinu).
Cvičení 1: cvičení přihraj a běž (dva hráči + hráč statický: jeden nahraje a rozbíhá se za statického hráče, druhý hráč mu míček vrací nahrávkou po zemi za statického hráče do běhu) + varianty s přihrávkou o mantinel, v blízkosti soupeřovy brány s náběhem do velkého brankoviště a se střelbou z první.
Cvičení 2: přebírání - dva obránci a jeden útočník: útočník běží s míčem za bránu a s ním běží i obránce, který se snaží zamezit nahrávce před bránu, na úrovni tyče brány se zastaví, nechá útočníka běžet za bránu a na úrovni druhé tyče si útočníka přebírá jeho spoluobránce).
Hra: hrajeme 20 minut - s tím, že když dojde k situaci, která si žádá jedno z řešení, které jsme nacvičovali, situaci zastavíme a ukážeme si její využití ve hře.
Občas vykřiknu anglické slovo a žáci mi odpovídají správným překladem.
Závěr
Opakování obou herních kombinací na tabuli.
Opakování anglických slovíček - žáci na nástupu reagují na mnou uváděné anglické termíny českými ekvivalenty, kdo neví, jde se podívat na plakátek.
Úklid hřiště.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přihrát sipass the ball to each other ikona zvuk
střídání hráčůreplacement of players ikona zvuk
florbalová hůl, florbalové holea floorball stick, floorball sticks ikona zvuk
mantinelyboards ikona zvuk
útočníkforward ikona zvuk
branka, brankya goal, goals ikona zvuk poznamka
Postavte se do řady.Line up. ikona zvuk
utíkatrun ikona zvuk
Nahraj mi.pass me the ball ikona zvuk poznamka
zrychlit přihrávkyspeed up the passes ikona zvuk
brankovištěa goalmouth ikona zvuk