logo

Žebřiny

I. - úvodní informace
Název:
Žebřiny
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky základní cvičení s pomocí žebřin a na žebřinách. [Žáci zvládají cvičení na žebřinách.]
  • Naučit žáky základní posilovací a protahovací cvičení. [Žáci ovládají základní posilovací a protahovací cvičení.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy k tématu. [Žáci rozumí anglickým slovíčkům.]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, práce s názorem, práce s chybou, cvičení ve skupinkách, dvojicích, individuální přístup
Učební pomůcky:
Žebřiny, žíněnky
Nástěnka s anglickými slovíčky viz třída

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, nástup, cíl hodiny, zahřátí, rozcvička.
Hlavní část
Přesun k žebřinám, na žebřinách žáci provádí základní cvičení dle instrukcí (lezení, zavěšování, ručkování, cviky zády i čelem k žebřinám, posilovací, strečinková cvičení). Učitel využívá anglických slovíček a zařazuje je do výkladu (na žáky mluví anglickými výrazy, sleduje jejich porozumění).
Závěr
Nástup, hodnocení hodiny, opakování anglických výrazů, kdy je učitel řekne anglicky, žáci česky odpoví. Upozornění na nástěnku s obrázky cvičebního nářadí, rozchod do šatny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
protahovánístretching ikona zvuk
lezeníclimb ikona zvuk poznamka
Přitáhněte nohy před sebe k tělu.Pull your legs to your body. ikona zvuk poznamka
Vylezte na ribstol.Climb up the wall bars. ikona zvuk
Přelezte ribstol.Climb across the wall bars. ikona zvuk
Zdvihněte nohy nad zem.Lift your legs above the ground. ikona zvuk
Držte nohy přitažené k tělu.Keep your legs pulled to your body. ikona zvuk
nohylegs ikona zvuk
břichostomach ikona zvuk
posilováníwork out ikona zvuk
žebřinywall bars ikona zvuk
ruce za hlavouhands behind your head ikona zvuk
ruka, rucea hand, hands ikona zvuk
napnout nohystretch your legs ikona zvuk
Pověste se za ruce na žebřiny.Hang yourselves on the wall bars with your hands. ikona zvuk
nekrčte nohydon't bend your knees ikona zvuk