logo

Kruhy

I. - úvodní informace
Název:
Kruhy
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s cvičebním nářadím - gymnastické kruhy. [Žáci poznají gymnastické kruhy.]
  • Zvládnout jednoduchou manipulaci s kruhy. [žáci zvládnou jednoduchá cvičení na kruzích.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy vztahující se ke kruhům. [Žáci rozumí anglickým výrazům.]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, práce s názorem, práce s chybou, individuální přístup
Učební pomůcky:
Gymnastické kruhy, koberec, žíněnky

Popis hodiny
Úvod
Nástup, zahájení hodiny, seznámení s náplní. Učitel žáky seznámí s anglickými slovíčky, kterými bude během hodiny na žáky mluvit. Následuje běh, rozcvička.
Hlavní část
Seznámení s kruhy, jejich spuštění, příprava koberce, případně žíněnek. Hodina zaměřena na jednoduché houpání na kruzích (ve stoji, v sedu). Ve stoji si žáci pomáhají popoběhnutím po žíněnce.
Učitel mluví na žáky anglickými slovíčky, sleduje porozumění.
Závěr
Nástup, hodnocení hodiny, rozchod do šatny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zavěsithang up ikona zvuk
gymnastické kruhygym rings ikona zvuk
spustit kruhy dolůlet the gym rings down ikona zvuk
vytáhnout kruhy nahorupull the gym rings up ikona zvuk
gymnastikagymnastics ikona zvuk
kobereccarpet ikona zvuk
správněcorrect ikona zvuk
pásový koberecstrip carpet ikona zvuk
sportovní gymnastikaartistic gymnastics ikona zvuk
rozhoupat sestart swinging ikona zvuk
obratturn ikona zvuk
propnuté ruce i nohystretched arms and legs ikona zvuk
houpat serock ikona zvuk