logo

Přehazovaná jako průprava na volejbal

I. - úvodní informace
Název:
Přehazovaná jako průprava na volejbal
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Markéta Nováková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky herní systém při volejbalu pomocí přehazované [Ověření při hře.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se reagovat na anglické povely. [Ověření během nácviku, při hře, na konci hodiny opakování.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vysvětlení, názorná ukázka při hře dvou družstev.
Učební pomůcky:
Volejbalový míč, síť, píšťalka, počitadlo skóre.

Popis hodiny
Úvod
Nástup, seznámení s cílem hodiny, seznámení s anglickými pojmy, které budou použity při hodině.
Rozběhání - běh po obvodu tělocvičny.
Rozcvička.
Hlavní část
Vysvětlení základního herního systému ve volejbale.
Zopakování a procvičení útočného úderu v přehazované - dvě družstva, každé na jedné straně hřiště.
Přehazovaná - hra 2 družstev - striktní dodržování herního systému - nahrávač, "smečař".
Během hry používání anglických povelů.
Závěr
Uvolnění, protažení.
Vyhodnocení hodiny, ústní opakování anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
volejbalový míča volleyball ikona zvuk
podáníserve ikona zvuk
smečařspiker ikona zvuk poznamka
Druhé odbití má nahrávač.The second pass is done by the passer. ikona zvuk
útočný úderan attacking blow ikona zvuk
nahrávkapass ikona zvuk