logo

LVK - carving

I. - úvodní informace
Název:
LVK - carving
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky se základy carvingového lyžování [Žáci individuálně zkouší průpravná cvičení pro jízdu s carvingovými oblouky.]
  • Procvičování techniky oblouků vyjížděných po hranách lyží [Žáci se pokouší pří jízdě vyjíždět oblouky po hranách lyží.]
  • Opakování zásad bezpečného pohybu na sjezdovkách a vlecích [Při pobytu na sjezdovce si ukazujeme, kdo se provinil proti 10 pravidlům FIS, opakujeme si je. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s anglickými slovíčky a frázemi [Žáci na konci lekce rozumí mnou vyslovovaným angl. termínům a větám.]
  • Seznámení s pojmy carvingového lyžování [Žáci po vysvětlení rozumí pojmům carvingového lyžování a při konverzaci je aktivně používají. ]
  • Ověření slovní zásoby za celý kurz [Žáci vyplňují test předposlední večer na kurzu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinová výuka
  • názorná ukázka
  • opravování individuálních chyb
Učební pomůcky:
carvingové lyže, pista, plakátek s pojmy a větami vyvěšený v lyžárně a společných místnostech

Popis hodiny
Úvod
Před odchodem na sjezdovku žáci procházejí společnými místnostmi (hala, kde se obouvají do lyžáků), lyžárnou. Zde visí plakátek s anglickými slovíčky a frázemi pro dnešní a zítřejší výcvik. S kým se potkám na těchto místech, toho se zeptám na jedno anglické slovíčko, či význam anglické věty. Když někdo neví, vždy je po ruce jiný žák, který pomůže, jinak řeknu český překlad sám. Totéž opakuji na nástupu, kde rychle opakuji všechna slovíčka a věty. Při cestě na sjezdovku v průběhu rozhovorů s žáky občas uvedu anglické slovíčko a žáci sami reagují překladem.
Na svahu rozcvičení s lyžemi (trénink boční stability pomocí her).
Výklad carvingu a oblouků vyjetých po hranách (1. a 2. družstvo)
Hlavní část
Ukázka carvingového oblouku a jeho nácvik pomocí cvičení.
cv1. vyjíždění jediného oblouku do protisvahu
cv2. náklon na hrany při jízdě rovně
cv3. letadlo - rozpažení a náklony do oblouku připomínající letadlo.
cv4. pro pokročilé - žáci zkouší vyjet oblouk na hraně vnitřní lyže

Ve frontě na sedačku se občas zeptám na význam anglického slovíčka či věty.
Dnes večer je do programu zařazeno večerní lyžování.
Závěr
Pře odchodem na chatu staví žáci sněhuláky.
Na konci výcviku stojím před lyžárnou a každý mi řekne překlad jednoho anglického termínu, pak odchází na pokoj na osobní volno. Kdo neví, jde se podívat na plakátek a má druhou možnost uvést správný termín.

Žáci předposlední večer při večerním programu vyplňují krátký testík opakující anglická slovíčka a věty z letošního LVK.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Postav lyži na vnější hranu.Put the ski down on the outside edge of it. ikona zvuk
Nezakláněj se dozadu.Don't lean backwards. ikona zvuk
Více se předkloň.Bend more forward. ikona zvuk
Lyže dejte do paralelního postavení.Put the skis into parallel position. ikona zvuk
Sraz bude u vleku.We'll meet at the ski lift. ikona zvuk
Nepředbíhejte frontu a zařaďte se na konec.Do not jump the queue, fall in at the end of the line. ikona zvuk
Nasaďte si lyže.Put your skis on. ikona zvuk
Lyžařské hůlky si dejte do jedné ruky.Put the ski sticks into one hand. ikona zvuk
Dneska půjdeme na večerní lyžování.We are going to go evening skiing today. ikona zvuk
ještě jednouone more time ikona zvuk
vynikajícíexcellent ikona zvuk
sněhuláksnowman ikona zvuk