logo

Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku

I. - úvodní informace
Název:
Poučení o bezpečnosti na lyžařském výcviku
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Markéta Nováková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Poučení žáků o bezpečnosti a pravidlech chování na lyžařském výcviku. [Společné opakování stěžejních bodů.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s některými anglickými pojmy týkajícími se lyžařského kursu. [Opakování na konci hodiny a později při výcviku.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka.
Učební pomůcky:
psací potřeby, poznámkový blok

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny. (doplnit anglickými slovíčky)
Hlavní část
Seznámení žáků se základními pravidly chování na lyžařském výcvikovém kursu, poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví, organizační záležitosti. (doplnit anglickými slovíčky)
Závěr
Zopakování stěžejních bodů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Celé družstvo pojede na vleku pohromadě.The whole team is going to ride the ski lift together. ikona zvuk
lyžařské brýleski goggles ikona zvuk
lyžeskis ikona zvuk
lyžařské holeski poles ikona zvuk
poučení o bezpečnosti a chováníinstruction on safety and behaviour ikona zvuk
družstvo, družstva (sportovní, pracovní)a team, teams ikona zvuk
carvingové lyžecarving skis ikona zvuk