logo

Koza

I. - úvodní informace
Název:
Koza
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Zlata Hynštová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky výskok do pokleku. [Žáci umí vyskočit do pokleku.]
  • Naučit žáky roznožku. [Žáci umí skočit roznožku přes kozu.]
  • Naučit žáky pravidla bezpečnosti při cvičení na koze. [Žáci znají pravidla bezpečnosti a chovají se podle nich.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy k tématu. [Žáci rozumí anglickým slovíčkům.]
  • Seznámit žáky s psanou podobou slovíček (viz nástěnka ve třídě). [Žáci znají psanou podobu slovíček.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, individuální přístup, cvičení ve skupině, cvičení ve dvojici, motivace
Učební pomůcky:
Odrazový můstek, koza, žíněnka, švihadlo, lavička

Popis hodiny
Úvod
Nástup, seznámení s organizací a náplní hodiny, běh, rozcvička.
Hlavní část
Nejdřív učitel zařadí průpravné cviky posilující nohy (poskoky, přeskoky, přeskoky přes překážky, přes švihadlo).
Následuje příprava cvičebního nářadí - koza, odrazový můstek, žíněnka a seznámení s bezpečností. Poté se realizuje nácvik výskoku na kozu - správné postavení nářadí, plynulý rozběh, odraz, výskok do pokleku. Dle potřeby poskytuje učitel dopomoc.
Po procvičení pokračuje učitel s žáky v nácviku roznožky - rozběh, odraz, náskok na kozu, dohmat na kozu, přeskok, doskok. Během cvičení střídavě používá české a anglické výrazy.
Závěr
Nástup, hodnocení hodiny, opakování anglických výrazů (učitel je řekne anglicky, žáci česky, případně dát žákům test na překlad), rozchod do šatny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozběhrun-up ikona zvuk
odraz z obou nohtake-off from both legs ikona zvuk
Prodlužte si rozběh.Prolong your run-up. ikona zvuk
Zkraťte si rozběh.Shorten your run-up. ikona zvuk
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
doskok na žíněnkulanding on the mat ikona zvuk
odrazový můstekspringboard ikona zvuk
výskok do klekujump into the kneeling position ikona zvuk
výskok do dřepujump into the squat ikona zvuk
kozavaulting horse ikona zvuk
přeskočitjump over ikona zvuk
roznožkastraddle vault ikona zvuk
skok z krátkého rozběhujump from a short run-up ikona zvuk
Po doskoku vzpažte.Raise your arms upwards after landing. ikona zvuk
propnutá kolena a špičky ve výskokutight knees and toes in jump ikona zvuk