logo

Opičí dráha

I. - úvodní informace
Název:
Opičí dráha
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Procvičení obratnosti celého těla [Žáci opakovaně zkouší překonat opičí dráhu. ]
  • Trénink rychlosti a nervoslalové koordinace [Žáci opakovaně zkouší překonat jednotlivé překážky opičí dráhy v rychlosti a co nejpřesněji. ]
  • Soutěžení proti spolužákům [Žákům je měřen jejich pokus o překonání opičí dráhya porovnán s ostatními spolužáky.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Procvičování názvosloví gymnastického nářadí [Žáci reagují na zadané pojmy správně, ví co májí připravit či uklidit.]
  • Seznámení a procvičení angl. slovní zásoby [Po uvedení angl. pojmu jsou žáci schopni ukázat na dané nářadí či provést jednoduchý úkon. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • skupinové učení, individuální překonávání překážek
  • názorná ukázka
  • oprava špatné techniky cviku
Učební pomůcky:
kruhy, lavička, koberec, žíněnka, tabule, nástěnka, píšťalka, stopky, hrazda, plakítek s anglickou slovní zásobou vyvěšený v gymnastickém sále.

Popis hodiny
Úvod
Drobná běhací hra v gymnastickém sále na začátek, rozcvičení (protažení základních svalových skupin, kloubních systémů).
Seznámení s anglickými termíny a ukázka jejich pravopisu na plakátku pověšeném na zdi gymnastického sálu.
Chystání opičí dráhy (překážka z kruhů a laviček, lavička na žebřiny, skluz po lavečce, slalom v rozložené švédské bedně, přeskok přes koně na šíř, žíněnka, hrazda a cílová žíněnka) - v průběhu přípravy opičí dráhy říká učitel anglické termíny nářadí a žáci mu odpovídají českými ekvivalenty.
Hlavní část
Nácvik překonání jednotlivých překážek. Žáci zkouší překonávat jednotlivé segmenty opičí dráhy nejprve pomalu a s dalšími pokusy přidávají na rychlosti.
Postupně přidáváme více překážek za sebe.
Žáci 2 krát proběhnou celou opičí dráhu.
Každému je změřen jeden soutěžní pokus.
V průběhu celé hlavní části ukazuji na nářadí a pojmenovávám ho anglicky.
Závěr
Opakování angl. slovní zásoby (žáci sedí před plakátkem s angl. termíny a opakují si slovíčka dnešní hodiny)
Vyhlášení nejlepších pokusů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
opičí dráhajungle gym ikona zvuk
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
hrazdabar ikona zvuk
gymnastické kruhygym rings ikona zvuk
spustit kruhy dolůlet the gym rings down ikona zvuk
vytáhnout kruhy nahorupull the gym rings up ikona zvuk
kůňa horse ikona zvuk
žebřinywall bars ikona zvuk
nachystatget ready ikona zvuk
přelezte překážkuclimb over the hurdle ikona zvuk
podlezte překážkucrawl under the hurdle ikona zvuk
přeskočitjump over ikona zvuk