logo

Testování silových dovednosti 2

I. - úvodní informace
Název:
Testování silových dovednosti 2
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Otestovat výbušnou sílu dolních končetin [Studenti projdou testem, vyučující ohodnotí jejich výkon, porovná s tabulkami]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s novou slovní zásobou [Studenti reagují na pokyny v angličtině, používají anglické výrazy k vyjádření.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve skupinách
Učební pomůcky:
Pásmo

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, docházka v angličtině

Rozběhání pomocí Krabí honičky - Jeden honí, koho chytí, stává se "Krabem" - pohybuje se ve vzporu ležmo pokrčmo před rukama, a pomáhá honícímu hráči. Hra končí, až jsou všichni "Kraby"
Vyklusámí dvě kolečka mírným klusem, důkladné rozcvičení s důrazem na protažení svalů dolních končetin, a jejich rozehřátí. V závěru rozcvičky odrazy a dřepy s výskokem.
Pokyny jsou vydávány v češtině i v angličtině.


Hlavní část
Rozdělení do dvou skupin - testovaná a herní

Herní skupina na polovině tělocvičny hraje modifikovaný florbal

Testovaná skupina provádí trojskok z místa odrazem snožmo, každý má tři pokusy, měří se poslední dotek

Po absolvování testu všemi členy skupiny se družtva vystřídají.

Pokyny jsou vydávány v češtině i angličtině, studenti opakují nové pojmy, nacvičují výslovnost.

Druhým testem je desetiskok, provádí se jen jeden pokus, po důkladném rozcvičení a rozehřátí svalůdolních končetin. Studenti cvičí ve dvojicích, ze startovní čáry jeden skáče a druhý počítá skoky, cílový bod označí kuželem. takto může cvičit několik dvojic současně. Měříme od čar volejbalového hřiště.

Závěr
Vyklusání a důkladné protažení svalů.
Zopakování nových anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výbušná sílaexplosive force ikona zvuk
odrazová sílatake off power ikona zvuk
rozcvičeníwarm up ikona zvuk
protahovánístretching ikona zvuk
startovní čárastarting line ikona zvuk
volejbalové hřištěvolleyball court ikona zvuk
skok dalekýlong jump ikona zvuk
odraztake-off ikona zvuk
skok z místastanding jump ikona zvuk
odraz z obou nohtake-off from both legs ikona zvuk
metr (měřidlo)meter stick ikona zvuk
odrazová čáratake-off mark ikona zvuk
Nepadejte dozadu.do not fall backwards ikona zvuk
Nedávejte ruce pod sebe.Do not place your hands under yourself. ikona zvuk poznamka
Máte tři pokusy.You have three attempts. ikona zvuk
Zapisovat se bude pouze nejlepší výkon.Only the best performance will be recorded. ikona zvuk
namožený svalstrained muscle ikona zvuk
vynikajícíexcellent ikona zvuk
nepovedenýunsuccessful ikona zvuk