logo

Kurz snowboardingu II - práce se začátečníky

I. - úvodní informace
Název:
Kurz snowboardingu II - práce se začátečníky
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Sesouvání [Studenti zvládají sesouvání ze svahu a šikmo svahem po backsidové i fronntsidové hraně a "padající list"]
  • Oblouk ke svahu [Studenti zvládají jízdu šikmo svahem se zatočením do protisvahu]
  • Základní smýkaný oblouk [Studenti zvládají jízdu základním smýkaným obloukem]
Jazykové cíle a ověření:
  • Základní slovní zásoba pro uvedená cvičení [Studnti reagují na pokyny, používají správnou terminologii]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, individuální výuka, práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
Snowboard, vybavení, sjezdovka, vlek

Popis hodiny
Úvod
Kontrola připravenosti družstva - v AJ
Seznámení s cílem výcvikové jednotky - v AJ
Úvodem lekce na kurzu snowboardingu je vždy důkladné rozehřátí, rozcvičení a protažení všech důležitých svalových skupin
Hlavní část
Výcvik na snowboardu probíhá v jednotlivých lekcích podle metodiky snowboardingu podle pokynů instruktora. Instruktor používá při výcviku pokyny v anglickém jazyce, které vždy dopředu vysvětlí.
Závěr
Ověření znalostí studentů pomocí kvízu v rámci večerní aktivity.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Přilbu musí mít všichni na hlavě.Everybody has to have the helmets on their heads. ikona zvuk
Na sjezdovce zastavujeme vždy pod družstvem.Always stop below the team on the slope. ikona zvuk poznamka
Neohrožujte lyžaře, kteří jedou po sjezdovce.Do not endanger other skiers going down the slope. ikona zvuk
Sraz bude u vleku.We'll meet at the ski lift. ikona zvuk
Třetí den budeme mít pauzu, protože je to krizový den.We are going to have a break on the third day because it is a crisis day. ikona zvuk
Nepředbíhejte frontu a zařaďte se na konec.Do not jump the queue, fall in at the end of the line. ikona zvuk
Celé družstvo pojede na vleku pohromadě.The whole team is going to ride the ski lift together. ikona zvuk
zahřátíwarm-up ikona zvuk
kroužit trupemrotate the/your trunk ikona zvuk
vytočitturn to the side ikona zvuk poznamka
strečinkstretching ikona zvuk
pozorně se dívatlook carefully ikona zvuk
odpočívathave a rest ikona zvuk
spolupráce s partneremcooperation with a partner ikona zvuk
Uděláme si přestávku.Let's have a break! ikona zvuk
pravákright-hander ikona zvuk
levákleft-hander ikona zvuk
pravá rukaright hand ikona zvuk
levá rukaleft hand ikona zvuk
pravá noharight leg ikona zvuk
levá nohaleft leg ikona zvuk
Otočit vlevoTurn left ikona zvuk