logo

Kurz snowboardingu I - úvod, vybavení

I. - úvodní informace
Název:
Kurz snowboardingu I - úvod, vybavení
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozdělení studentů do skupin podle pokročilosti [Studenti jsou rozděleni do skupin]
  • Seznámení začátečníků se základy snowboardingu, pravidla bezpečnosti [Začátečníci zvládají základní dovednosti na snowboardu - obutí, vyzutí vázání, vstávání ze země, technika bezpečného pádu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Pojmenování základního vybavení, částí snowboardu a technik jízdy. [Studenti reagují na pokyny v angličtině, používají anglické výrazy k vyjádření a ojmenování částí snowboardu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, individuální výuka, práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
Snowboardy, vybavení, sjezdovka, vlek

Popis hodiny
Úvod
Snowboardisté používají k označování částí prkna, technik jízdy a jednotlivých tiků anglický jazyk zcela běžně, cíle úvodu do kurzu je zejména sjednotit terminologii a seznámit začátečníky se základními pojmy.
Studenti se zapíší do skupin podle pokročilosti dle vlastního uvážení na předepsané formuláře (den předem, ve škole apod), na svahu pak musí proběhnout ověření pokročilosti zejména u těch, kteří se již po jednom týdnu považují za experty.

Začátečníci spolu s instruktorem musí projít výcvikem od úplného začátku.
Úvodem pro tuto činnost je seznámení se stavbou snowboardu pomocí anglických výrazů.
Následuje rozehřátí a rozcvičení v AJ, výrazy běžně používané v TV
Hlavní část
Začátečníci po seznámení s částmi prkna musejí zvládnout obouvání a vyzouvání vázání a zaujmutí vzpřímeného postoje.
Pak přejdeme k přenášení váhy (naklánění prkna) na přední a zadní hranu, a udržování rovnováhy vestoje. Stále k popisu činnosti používáme AJ. Studenti cvičí s dopomocí ve dvojicích.
Dalším cvičením je získání pocitu skluzu, jeden student roztlačuje, případně roztahuje druhého po rovině nebo z velmi mírného kopce s bezpečným dojezdem.
Aby se předešlo úrazům je třeba procvičit bezpečné padání vpřed i vzad, vstávání přes backside i frontside a otáčení na zemi.
Než začnou studenti jezdit na vleku, musejí zvládnout techniku jízdy po jedné noze, tzv. koloběžku.
Závěr
Pro první seznámení s jízdou na snowboardu je těchto několik cviční zcela dostačující a rozhodně zaberou (včerně střídání studentů ve dvojicích a nezbytného odpočinku) celou první lekci 1,5-2 hodiny.
Na závěr je nutné protáhnout strečingem všechny důležité svalové skupiny, aby mohli studenti odpoledne či další den bez bolesti pokračovat

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozběháníwarm up by running ikona zvuk
rozcvičeníwarm up ikona zvuk
protahovánístretching ikona zvuk
Zkuste se prohnout.try to bend ikona zvuk
Neohrožujte lyžaře, kteří jedou po sjezdovce.Do not endanger other skiers going down the slope. ikona zvuk
Nezakláněj se dozadu.Don't lean backwards. ikona zvuk
lyžařské brýleski goggles ikona zvuk
helmahelmet ikona zvuk
dopadlanding ikona zvuk poznamka
postojposture ikona zvuk
Začněte si znovu.Start again. ikona zvuk