logo

Šplh

I. - úvodní informace
Název:
Šplh
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Martin Bauer
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit techniku šplhání po tyči. [Při šplhání kontroluji techniku šplhu po tyči. ]
  • Seznámit se základní gym. terminologií šplhání. [Žáci při rozhovoru používají gymnastickou terminologii.]
  • Vyzkoušení šplhu po laně. [Žáci zkouší šplhat po laně.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit základní anglické termíny. [Žáci mají za úkol reagovat na mnou uváděné anglické termíny českými ekvivalenty.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • ukázka šplhací techniky, individuální výuka
  • rozbor chybné techniky a její náprava
  • individuální výuka
Učební pomůcky:
šplhací tyč, žíněnka, magnésium, šplhací lano, tabulka s anglickými a českými slovíčky pověšená na zdi

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s náplní hodiny.
Rozcvičení (mírný klus 4 kola, rozcvičení základních kloubů, zahřátí základních svalových skupin, řádné protažení a rozcvičení spec. svalových skupin pro šplh - svaly pletence rameního kloubu).
Seznámení s často používanými anglickými slovíčky. Žákům ukazuji anglická slovíčka na plakátku a zároveň říkám české překlady.
Hlavní část
1.Ukázky šplhu na tyči a na laně.
2.Pokusy o šplh jednotlivých žáků s následnou kontrolou a opravou chyb.
3.Šplhání na čas.
4.Úkázky a testování alternativních způsobů šplhání (pomocí dvou tyčí, bez přírazu, šplhání v rozepření o dvě tyče).
V průběhu hlavní části občas říkám slovíčka anglicky a po žácích chci, aby reagovali českou verzí (lze i opačně: uvádět česká slova a žáci reagují anglicky).
Závěr
Zhodnocení hodiny.
Klasifikace dosažených výkonů.
Kontrola zapamatování jednotlivých anglických výrazů: formou ukaž na předmět.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stopkystopwatch ikona zvuk
žíněnka, žíněnkya mat, mats ikona zvuk
Zdvihněte nohy nad zem.Lift your legs above the ground. ikona zvuk
častime ikona zvuk
šplhatclimb ikona zvuk
noha, nohya leg, legs ikona zvuk poznamka
šplh na tyčipole climbing ikona zvuk
ručkovat po laněmove hand over hand along the rope ikona zvuk
šplhclimbing ikona zvuk
Před šplhem si potřete dlaně magneziem.Chalk your hands before climbing. ikona zvuk poznamka
Budu vám měřit čas.I will measure the time for you. ikona zvuk