logo

Ringo

I. - úvodní informace
Název:
Ringo
Předmět:
Tělocvik
Autor:
Markéta Nováková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky základní dovednosti při hře ringo [Žáci v průběhu hry chytají a odhazují kroužky stejnou rukou.]
  • Naučit žáky pravidla hry ringo [Žáci prokázali znalost pravidel při hře - hráli ringo bez obtíží a v souladu s pravidly.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy spojené s hrou ringo. [Žáci vyplnili spojovačku.]
  • Seznámení se slovní zásobou [Žáci mají stále na očích plakát se slovní zásobou a na vyzvání uvádějí překlad anglických výrazů.]
  • Opakování slovíček z minulých hodin [Žáci vyplňují spojovačku.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • nácvik ve dvojicích, ve čtveřicích.
  • hra 2 družstev.
Učební pomůcky:
volejbalová síť, počítadlo, kroužky na ringo, spojovačka, plakátek se slovní zásobou

Popis hodiny
Úvod
Vyvěšení plakátku se slovní zásobou tohoto lesson planu (chodba před šatnami, kde žáci čekají na hodiny TV, v šatnách a v hale, kde probíhá výuka). Plakátek obsahuje několik termínů z minulých hodin (volejbalová síť, volejbalové hřiště, chytit, hodit) - jejich opakování se děje zároveň se výrazy novými.
Nástup (sdělení náplně hodiny, seznámení s anglickou slovní zásobou pro tuto hodinu - dvakrát přečte učitel slovní zásobu včetně českých překladů z plakátku; při třetím čtení již zapojuje žáky do uvádění překladů; při čtvrtém čtení zakryje učitel sloupec s českými překlady a žáci překládají samostatně bez nápovědy).
Rozběhání (honička ve dvojicích, drží se za ringový kroužek).
Rozcvička (při rozcvičce učitel říká anglické termíny a žáci reagují pokusem o překlad formou kdo ví, odpoví; učitel opravuje chyby v překladech - často se však žáci opravují navzájem).
Hlavní část
Vysvětlení základních pravidel hry (je-li nutno uvést termín ze slovní zásoby pro tuto hodinu, použije ho učitel rovnou v angličtině).
Nácvik házení a chytání kroužků ve dvojicích, ve čtveřicích (systém hoď a běž).
Nácvik podání přes síť.
Při vysvětlování cvičení a opravě chyb, kterých se žáci dopouštějí, učitel používá anglické termíny u slov ze slovní zásoby. Např.: učitel chce říci "Chytejte kroužek." - místo toho řekne "Catch the ring" a následně kontroluje pochopení mezi žáky. Není-li si jistý porozuměním, uvede český termín sám nebo se někoho zeptá, co právě řekl.
Hra dvou družstev.
Žáků, kteří sedí na střídačce se učitel zeptá na jeden anglický termín a chce znát překlad. Když žák nezná správný překlad, jde se podívat na plakátek, vrátí se a opraví se.
Závěr
Vyhodnocení hodiny, uvolnění (strečink).
Opakování anglických výrazů: žáci dostanou papír se spojovačkou a spojí anglické termíny se správnými překlady. Poté učitel projde správnost spojovačky. Kdo má nějakou chybu, jde k plakátku a opraví si chybu do své spojovačky sám - učitel kontroluje.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sportovní hra ringothe ringo game ikona zvuk
podáníserve ikona zvuk
volejbalové hřištěvolleyball court ikona zvuk
třikrátthree times ikona zvuk
volejbalová síťa volleyball net ikona zvuk
chytitcatch ikona zvuk
ringo kroužekringo ring ikona zvuk
Honička s ringovými kroužky.tag game with ringo rings ikona zvuk
Připravte jeden ringový kroužek do dvojice.Take one ringo ring into a pair. ikona zvuk poznamka