logo

Magma - poselství z hlubin

I. - úvodní informace
Název:
Magma - poselství z hlubin
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • magmatická tělesa [v průběhu hodiny učitelka ověřuje znalosti žáků opakováním a procvičováním a kladením otázek k tématu]
  • hlavní magmatické horniny [ověřování pomocí otázek k tématu]
  • vlastnosti magmatu a jeho chování [ověřování plněním úkolů za kapitolou]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení s tematickými pojmy v angličtině [ověření pomocí interaktivních testů s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • samostatná práce na zadaných úkolech
  • opakování a procvičování
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
moodle
dataprojektor
sešit

Popis hodiny
Úvod
Úvod
Na úvod hodiny učitelka pozdraví, provede organizační záležitosti - absence i téma hodiny vše v češtině i angličtině
Hlavní část
Žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
frontální výuka
nové pojmy související s tématem jsou uvedeny a v průběhu hodiny opakovány a procvičovány na dataprojektoru pomocí interaktivních testů s audio odkazy
plnění úkolů na dané téma
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
novou anglickou slovní zásobu ověří v interaktivních testech na moodle s audio odkazy
za domácí úkol procvičí tyto testy na moodle, kde je mají uloženy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sopečná činnostvolcanic activity ikona zvuk
čedičové magmabasalt magma ikona zvuk
magmamagma ikona zvuk
zemský plášťmantle ikona zvuk
zemská kůrathe Earth's crust ikona zvuk
lávalava ikona zvuk
vulkanická (sopečná) bombavolcanic bomb ikona zvuk
horká skvrnahot spot ikona zvuk
popelash(es) ikona zvuk
pyroklastikapyroclastics ikona zvuk