logo

Měření intenzity zemětřesení

I. - úvodní informace
Název:
Měření intenzity zemětřesení
Předmět:
Přírodopis
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • měření zemětřesení - Richterova stupnice [žák je schopen podle míry škod odhadnout sílu zemětřesení - určit magnitudo podle Richterovy stupnice]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu a konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny doplní spolu s českými i nové anglické výrazy]
  • seznámení s tematickými pojmy v angličtině [žáci se v průběhu hodiny seznamují s novou slovní zásobou a na konci hodiny ji ústně zopakují]
  • testy Hot Pot [žáci procvičí nová slovíčka v testech Hot Pot na konci hodiny nebo za domácí úkol]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s učebnicí a internetem
  • pracovní listy
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
internet
pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav
absence
téma hodiny
vše v obou jazycích
Hlavní část
frontální výuka
práce s učebnicí a internetem
pracovní listy
v průběhu celé hodiny jsou žáci seznamování s novou slovní zásobou v angličtině
Závěr
zhodnocení hodiny
ústní zopakování nových pojmů v češtině i v angličtině
procvičení nové anglické slovní zásoby v testech Hot Pot

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
litosférické deskylitospheric plates ikona zvuk
čedičové magmabasalt magma ikona zvuk
hlubokomořský příkoppelagic ikona zvuk
Jaká jsou nejčastější zemětřesení?What are the most frequent earthquakes? ikona zvuk
objasnit simake clear ikona zvuk poznamka
číselná hodnotanumerical value ikona zvuk
magmamagma ikona zvuk
euroasijské litosferické deskyEuro-Asian litospheric plates ikona zvuk
Vysvětli proč.Explain why. ikona zvuk
magmatický krbmagma chamber ikona zvuk
středooceánský hřbetmid-ocean ridge (MOR) ikona zvuk
seizmografseismograph ikona zvuk
magnitudomagnitudo ikona zvuk
Richterova stupniceRichter magnitude scale ikona zvuk
následkyconsequences ikona zvuk